Další kámen ve zdi – moderní školství a  podvodný systém

Poslouchat – zapamatovat si

Poslouchat – zapamatovat si

Jako všechny ostatní oblasti – potravinářský průmysl, lékařsko-farmaceutickou strukturu, mainstreamová média– zákulisní korporace/bankéři, kteří kontrolujínaše vlády, pomocí kapitálu normalizovali i školský systém. Například před mnoha lety bylo do školství v USA nasypáno mnoho peněz z Národní vzdělávací asociace, založené Rockefellerem, s pomocí Carnegieho a později i Fordovy nadace. Výsledky úsilí takových organizací se dnes na celém světě odrážejí ve skutečném účelu školského systému, který má dětem a mladým lidem vštěpovat následující zásady.

1) Výsledek se dostaví přesným cvičením paměti neustálým opakováním,

2) Vybočování z řady se trestá,

3) Autority rozhodují o tom, co je ‘pravda’ a ‘realita’.

Skutečným účelem vzdělávacího systému je tudíž pěstování konformity a zakazování kritického myšlení o jakýchkoliv zásadních věcech.

Začíná to ve věku 4 let (a jaký věk by měl být vhodnější pro zahájení masové indoktrinace ?) a trvá až do ukončení školní docházky, tedy nějakých 12 let; dětem se tudíž dostane více než dostatečné dávky programování a vymývání mozků, v důsledku čehož nejsou schopny skutečně samostatného myšlení. Navíc každý projev skutečně nezávislého myšlení se znatelným humanitárním přínosem nebo šetrným postojem k matičce Zemi je ignorován, dušen, zesměšňován nebo potlačován silami těch zákulisních manipulátorů, pokud jej shledají hrozbou pro některý svůj podnik.

Ale, jak řekl Einstein, ‘skutečné myšlení je myšlení o nemyslitelném…’

Představujeme ‘Neopěvované hrdiny’

V následujícím textu předkládáme seznam pouze některých velkých humanitárních myslitelů, kteří se vymkli společenské šabloně, s jejich revolučními myšlenkami nebo produkty, které z výše uvedených důvodů nikdy nemohly spatřit světlo světa.

Raymond Rife

Raymond Rife (1888-1971) a jeho univerzální mikroskop pro léčení rakoviny

cache_45543712

Potom, co Rife úspěšně vyléčil množství pacientů z rakoviny, Americká lékařská asociace (AMA) vlastněná Rockefellerem zmrazila jeho činnost zastavením jeho projektů a zabavením jeho zařízení:

Rife zásadně odmítal předat práva na svou práci AMA, protože viděl finanční zájmy se skrytými motivy v pozadí – totiž že jeho zařízení na léčení rakoviny se nemůže ve světě prosadit ve velkém měřítku, protože AMA a lékařsko-farmaceutické struktury si nepřejí, aby pacienti byli vyléčeni. Znamenalo by to odliv zákazníků a zastavení penězovodů pro rakovinový průmysl, proto vytěsňovali skutečnou léčbu a místo toho prosazovali toxické procedury, které nic neléčí a vyvolávají další příznaky (vedlejší účinky), které zaručují, že se rakovina vrátí, a tím se bude točit business, dokud pacient nakonec nezemře zbytečně krutou smrtí.

Po léta se vlekoucích soudních sporech s hlavami rakovinové mafie a s minimálními prostředky na živobytí Rife emigroval do Mexika, aby se vyhnul uvěznění v USA. Později zemřel na následky alkoholizmu – jako vyjímečný, ale zlomený muž. Zničil ho stres z právních bitev a Damoklova meče uvěznění.

teaserbox_45543727

Foto: Associated Press – Přístroj ze San Diega se jeví spásou pro svět medicíny

 cache_45543812

Citát: „Téměř za každou nemocí stojí nedostatečná výživa.“

Dvojnásobný držitel Nobelovy ceny Dr. Linus Pauling

Linus Pauling

(1901-1994) – ‘Jednotná teorie’ léčby srdečních chorob

Pauling pracoval s Matthiasem Rathem a společně vystoupili s jednotným programem léčby srdečních chorob.

V podstatě objevili, že srdeční choroba je následek dlouhodobého nedostatku vitaminu C. Řešením je podávat pacientům časté vysoké dávky (např. 6 g denně) vitaminu C při současném užívání aminokyselin lysinu a prolinu k odstranění aterosklerotického povlaku pokrývajícího vnitřní stěny cév, který způsobuje zúžení nebo ucpání lumenu (buněčných dutin) cév, což má za následek snížení průtoku krve a vznik kardiovaskulárních onemocnění.

Avšak  zájmy na korporátním zisku a pocit finančního ohrožení byly silnější, takže se této úspěšné a levné alternativní terapii nevěnovalo dost pozornosti.

Nikola Tesla

Nikola Tesla (1856-1943) – Projekt volné energie Wardenclyffe Tower

Všestranně nadaný Tesla zasahoval do mnoha různých technických disciplín. Jeho génius vytvořil množství převratných vynálezů.

cache_45543950

Jedním z jeho nejproslulejších experimentů resp. vynálezů byl projekt Wardenclyffe Tower. Byl to Teslův pokus o zásobování celé planety bezplatnou energií spoutáním elektřiny ze zemské ionosféry pomocí věží. Věže byly schopny bezdrátově přenášet svazky elektřiny ke spotřebitelům na zemském povrchu….

Financování Teslových pokusů však bylo zastaveno. Jeho zařízení a laboratoř lehly popelem spolu s příslušným duševním vlastnictvím, protože hrozilo, že vynález bude představovat drtivou cenovou konkurenci pro konvenční elektrorozvodné sítě. Kdyby se Teslův projekt Wardenclyffe Tower realizoval a mohl se rozvíjet, místo aby byl zničen, mohli jsme dnes docela dobře žít v Utopii. Tesla zemřel v New Yorku jako osamělý muž v bídě a zapomnění.

cache_45544037

Obálka časopisu TIME: Nikola Tesla – 20. července 1931

Wilhelm Reich

Wilhelm Reich (1897-1957) – Kontrola počasí jako boj proti suchu

cache_45544039

Wilhelm Reich vyvinul přístroj, který nazval bouračem mraků a který efektivně vyvolával změnu počasí. Byl mnohokrát úspěšně využit k zastavení sucha tak, že produkoval dešťové mraky.

Tento provozuschopný mechanizmus na výrobu dešťových mraků pro zavlažování polí v suchých oblastech byl zastaven těmi stále bdělými lokaji, sloužícími vládnoucí elitě.

Dopustit něco takového by znamenalo vyrábět nadbytek potravin a významně by to přispělo k vymýcení hladu na světě. Avšak manipulátoři si nepřejí, aby ze světa zmizel hlad. Kdyby k tomu došlo, stala by se mnohem obtížnější kontrola populace v těch oblastech, které by už nebyly zeměmi Třetího světa. Nezapomeňte na jejich skryté otrokářské plány…

Reich byl následně pronásledován přívrženci FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv), kteří jej kvůli jeho bourači mraků obvinili z podvodu a lží. Jeho zařízení bylo zabaveno a zničeno. Své poslední dny strávil ve vězení, kde zemřel údajně na srdeční infarkt.

Vsadím se, že jste nikdy nestudovali tyto ‘tabuizované obory’ při svém běžné školní docházce ! Proč? V zásadě proto, že korporátně založený školský systém s pečlivě vybranými studijními plány skrytě slouží k brzdění nebo maření skutečného lidského vývoje.

Vaše vzdělávání má být jen dalším kamenem ve zdi

Korporátně financovaný vzdělávací systém od vás chce pouze to, abyste se s ním ztotožnili. To jako by bylo převzato z písně skupiny Pink Floyd ‘Celkem vzato jste jen další cihlou ve zdi.’ Ti jedinci, které vzdělávací systém nejvíce naprogramoval a vymyl jim mozky, mají větší šance na úspěch než ostatní. Vezměte si například pracovní pohovory. Kdo má více vyvinuté ‘korporátní myšlení’, bude přijat na určité místo s větší pravděpodobností než ostatní. Toto ‘myšlení’ rezonuje s tazateli při pohovorech, kteří jsou podobně založeni.

Vy jste pouhý zdroj.

Co se týče korporací – korporace, které přerostly samy sebe, jsou bezduché hrabivé stroje se všemi známkami psychopatie. Nenechte se oklamat jejich cynizmem, se kterým jeví okázalý nezájem o planetu a lidi, kteří na ní žijí. Korporace zcela počtářsky chladně považují zaměstnance za pouhý zdroj, který není ničím víc než kusem kancelářského inventáře, stejně postradatelného, odtud i pramení termín oddělení lidských ‘zdrojů’. Výraz vydělávat ‘dost’ peněz nemají korporace ve svém slovníku. Pro ně nikdy není dost. Takže jak by vůbec to slovo mohlo existovat, když není v jejich myšlenkách?

cache_45544193

Korporátní chamtivost vs. chudoba

Na světě je tolik chudoby, že více než miliarda lidí má na živobytí v přepočtu jeden dolar nebo méně na den. Zhruba každých 5 až 7 sekund zemře jedno dítě hladem.

Žijeme ve světě korporatokracie; ve světě řízeném a kontrolovaném korporacemi. Když uvážíme, že prezidenti, premiéři a další vrcholní politici nevládnou mocí, aby sloužili lidu, nýbrž jsou s konečnou platností dosazeni do mocenských pozic, aby vykonávali kroky korporátního programu, pak se rozumí samo sebou, že školské úřady plní korporátní direktivy za stejným účelem.

Překročení bílé čáry

Za bedlivého sledování manipulátory po celé roky akademické instituty vyučovaly vědní obory na základě jistých hlavních pouček. Tyto poučky nyní více než kdy jindy čelí výzvám, které zpochybňují jejich platnost. Nicméně kdokoliv, kdo si na akademické půdě troufá vážně polemizovat s oficiálními doktrínami, ocitá se příliš daleko za bílou čárou vyznačenou autoritami, představuje vážnou hrozbu pro železné zásady systému, a pravděpodobně bude vykázán ze dveří. K takovým případům již skutečně došlo.

Zde jsou vědecké doktriny, které čelily vážným výzvám:

To vše je špatně! Podrobné informace získáte kliknutím na výše uvedený seznam. Veškerým věrohodným zpochybněním výše uvedených 5 chybných tvrzení se věnuje pramalá pozornost na akademické půdě nebo v mainstreamových médiích. Tento způsob filtrace, ať už ve vědě, nebo v kterémkoliv jiném oboru, poskytováním neúplného obrazu, je prováděn záměrně jako součást plánu manipulátorů udržovat nás v nevědomosti, dezinformaci a v situaci, která neumožňuje ‘žádný růst’.

Čím vyšší postavení má člověk v akademii, tím více se specializuje a tím větší klapky má na očích. Tyto osoby možná nemají úplný obraz situace a nejsou jim známa fakta, která protiřečí oficiálně nastavené ideologii. Naneštěstí tito lidé, jako profesoři – staří  prďolové, místo aby se s otevřenou myslí zahleděli za hranice svých omezených pouček – svých fosilních dogmat – se úporně opevňují ve svých pozicích a snaží se tvrdě válcovat ty, kteří si troufají pochybovat. Ale pochybovat se musí !

cache_45544279

Citát: „Nejlepší způsob, jak dostat dobrý nápad, je mít spoustu nápadů.“

Linus Pauling

 

Řešení existují, proto nikdy nepřestaňte pochybovat !

Nikdy slepě nepřijímejte, co vám říkají autority, nebo kdokoliv jiný. Místo abyste se chovali jako poslušní otroci nebo hlupáci, kteří si myslí, že jsou svobodní a ‘k tomu tak vzdělaní’, jak říkal Einstein, nepřestávejte pochybovat. Budete-li spokojeni s tím, co jste zjistili, a bude-li se to lišit od oficiální doktriny, projevte odvahu a čest a promluvte, dejte to najevo. Jak se stále více lidí bude seznamovat s poznatky, které jsou na akademické půdě potlačovány, a uvědomovat si jejich přínos pro společnost, pokud by vešly ve všeobecnou známost, tak poroste naděje, že se podle takových poznatků bude i jednat. Takové věci jako volná energie a úspěšná terapie všech druhů nemocí existují. Jsou zde již celou dlouhou řadu let.

Míč je nyní na vaší straně hřiště. Neberte mě za slovo ve všem, co jsem napsal výše, ale uplatněte kritické myšlení a začněte pochybovat o všem !

ACTIVIST POST
18. prosince 2016
Paul A. Philips

Zdroj: http://www.activistpost.com/2016/12/another-brick-wall-modern-education-system-deception.html

loading…

Není zde článek celý?