Freitag: Evropa ignorovala „divočinu“ ukrajinského majdanu

Evropské země nemají odvahu přiznat zřejmé: po majdanu se Ukrajina nestala demokratickým státem, ale radikálové a příznivci nacionalistických hnutí stále mají značný politický vliv, píše německé vydání Freitag.

Autor článku se domnívá, že svojí politikou vůči Kyjevu se Evropa postavila do obtížné situace. Brusel ze své vůle přijal roli „absolutně loajálního“ partnera a z tohoto důvodu musí zavírat oči před některými „zvláštnostmi“ ukrajinského politického procesu, předpokládá autor.

Proto události na majdanu Nezávislosti v letech 2013-2014 země EU přijímají jen jako „demokratickou revoluci“ organizovanou proti „zkorumpovaným oligarchům ve vládě“. Novinář však upozornil na skutečnost, že Evropa nemluví o „šovinistické, téměř fašistické“, která doprovázela tuto revoluci.

Nejvíce autora znepokojuje kult Stěpana Bandery, který se stal „opravdovou ikonou“ pro některé účastníky majdanu. Novinář je udiven tím, jak tolerantní Evropa ignorovala proces utváření nového ukrajinského „národního světce“, který je vinen z masových poprav Poláků a Židů na západě Ukrajiny.

Přičemž podle novináře tendence Evropy k demokratickým ideálům není vždy zjevná. Například podle autora země EU zapomněli na to, že „Viktor Janukovič se stal prezidentem Ukrajiny na základě rovných, svobodných a spravedlivých voleb v roce 2011, jejichž výsledky potvrdili pozorovatelé Evropské unie“.

Kromě toho tím, že se stále vrací k tématu Krymu, činovníci EU stále demonstrují svoji nekompetentnost v otázkách historie. Autor článku připomíná, že referendum v roce 2014 nebylo první v historii Krymu. V roce 1994, obyvatelé poloostrova už hlasovali za odpojení od Ukrajiny, tehdy byl odchod schválen 78,1 % hlasů.

Novinář konstatuje: neochota „důvěřovat a věřit faktům“ se stala specifikem současné Evropy. Zdánlivé „spojenecké“ vztahy mezi Kyjevem a Bruselem nutí Starý svět snášet agresivní výpady Kyjeva a vypouštět nepřijatelnou rétoriku pocházející z ukrajinského hlavního města, uzavírá autor.

Není zde článek celý?