Korán je totalitní ideologie

Patří všichni muslimové pečlivě dodržující ustanovení koránu do vězení? Pokud vyjdeme z našeho trestního zákoníku, tak v podstatě ano. Stačilo by na ně uplatnit některé jeho para­grafy. Například ten s číslem 356:

(1)„Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, nábo­ženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

A kdyby to bylo málo, tak máme ještě k dispozici jeho další část:

(3)“Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán (b) účastní-li se aktivně činnosti, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnic­kou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.“

Seznámila se paní Merkelová a všichni ostatní eurounijní vítači muslimských invazních hord alespoň se základními tezemi koránu, který muslimy cíleně podněcuje k nenávisti a k aktivnímu boji proti všem jinověrcům i bezvěrcům. S jeho jednoznačně diskriminačním po­stojem k ženám a homosexuálům. Co říkají povinnosti uplatňovat středověké fyzické tresty, jako je například sekání rukou a kamenování žen?

Uvědomují si vůbec, že takzvaný „umírněný muslim“, který na potkání nezabíjí lidi jiného vyznání, je pro ty „pravověrné“ vlastně muslimem špatným? A že je jasné, že ti pravo­věrní nakonec tu „umírněnou většinu“ ovládnou a donutí ji bezpodmínečně přijmout právo šaría v té nejkrutější formě?

Jedinou, a v podstatě poslední možností Evropanů na záchranu před masovou islamizací, je postavit vyznavače koránu mimo zákon. S tím však rovněž souvisí okamžité obsazení vněj­ších hranic Evropské unie armádou a vyzbrojenými dobrovolníky připravenými nezvané útoč­níky zahnat i násilím.

Většina zemí se v historickém kontextu invazi nepřátel vždy vojensky bránila. Současní představitelé Evropské unie nás nutí vzdát se bez boje. Jejich cílem je vytvořit z nás stádo ovcí připravených na porážku. Opravdu se s tím smíříme?

Není zde článek celý?