Muslimské zednářství – 4. část

1018012826Korporace absolventů

„Já jsem vystudoval univerzitu v USA a magistraturu v Japonsku. Pro mě nebyl žádný problém udělat testy v angličtině,“ – řekl Aktilek Tungatarov. Aktilek je jedním z výrazných absolventů „Sebatu“. Podle toho i vypadá: jednoduchý drahý oblek, vybrané chování, správná výslovnost ruštiny, přestože není jeho mateřštinou. Tungatarov je ředitelem pro trvale udržitelný rozvoj společnosti Kumtor Gold Company a je odpovědný za sociální projekty a charitu. Podle jeho druhu služby patří do kabinetu premiéra země, udržuje trvalé spojení s parlamentem i s ministry.

1018009403

Obr. Aktilek Tugatarov – zářný příklad nové kyrgyzské elity z prostředí „sebatovských“ absolventů

Vysoký status Tangatarova vyplývá z role Kumtor Gold Company v ekonomice Kyrgyzstánu. Je to největší společnost v zemi a zabývá se těžbou zlata. Kumtor tvoří 7 % HDP a 22 % průmyslové výroby.

„Sebatovci“ jsou hlavními uchazeči o zaměstnání na důležitých postech v kyrgyzské byrokracii a v podnikání.

Vedoucí oddělení protokolu kanceláře prezidenta, velvyslanec Kyrgyzské republiky v USA, majitelé seriozních stavebních společností, vedoucí zastoupení velkých firem-dovozců ve spotřebitelském sektoru, jako jsou Levis a Collins – a to zdaleka není vyčerpávající přehled pracovních míst, obsazených absolventy prestižních tureckých škol. Tito lidé jsou novou elitou země.

První absolventi „Sebatu“ končili v roce 1996 a dnes je jim kolem 37 letech. Jsou příliš mladí na to, aby se stali prezidentem nebo premiérem, ale dost staří, aby o tom už vážně přemýšleli.

Nespěchejte si vzít moc. Počkáme a za 20 let budeme trhat zralé ovoce. Musíte se pohybovat po tepnách systému tak, aby si nikdo vaší existence nevšiml, dokud se nedostanete do všech mocenských center. Musíte počkat do té doby, dokud nebudete moci vzít na ramena celý svět a nést ho. Až do této chvíle je každý krok předčasný – jako byste rozbili vejce dříve, než se z něj za čtyřicet dnů vyklube kuře. Fethullah Gülen

Gülen se ve svých kázáních nikdy nijak netajil cíli své organizace ani metodami jejich dosažení.

„V jisté době jsem vystoupila s iniciativou založení národní korporace absolventů, ale nevyšlo to,“ – říká Išenkul Boldžurova, která byla už dvakrát ministryní školství Kyrgyzské republiky (2002 – 2004 a 2007 – 2009 let), tedy v době, do níž spadá rozkvět tureckých škol ve středoasijské republice.

1018012851

Obr. Išenkul Bordžurova, 2006

Absolventi tureckých škol a univerzit jsou „vaření ve vlastní šťávě“ a představují uzavřený zájmový klub, kam se nelze dostat zvenčí. A takové pravidlo neplatí jen v Kyrgyztánu.

Dopisy Abi

„Jednou jsem svému příteli navrhl, abychom se v sobotu sešli. Dávno jsme se neviděli a mě zajímalo, jak žije. Překvapilo mě však, když odmítl a vymluvil se na nějakou práci,“ – vypráví Džavid. Džavid Movsumli je mladý ázerbajdžánský historik, který do Ankary přišel před dvěma roky.

„A v ten den hrál fotbal s absolventy své školy. Řekl, že tuto akci v žádném případě nemůže zrušit. Velmi mě to překvapilo,“ – pokračuje Džavid.

1018012967

Obr. Džavid Movsumli

„Abi“ turecky znamená „starší bratr, moudřejší přítel“. A v tom to je, abi – to je pojítko mezi absolventy gülenovských škol. Podporuje vztahy ve skupině, pravidelně píše dopisy a informuje o záležitostech členů. Organizuje setkání, posezení, hry, kouření vodní dýmky, nebo návštěvu čajovny.

Absolventi „Sebatu“ se scházejí každý měsíc. Jsou spojeni do podoby byznys-klubu, kde se projednávají důležité otázky, zabývají se charitou nebo vedou rozhovory o politice.

„Jim nezáleží na tom, kde pracuješ, pro ně je důležité na jaké pozici. Pokud jsi v bance, pak ve vedení nebo alespoň jako vedoucí oddělení, pokud na univerzitě – pak nikoli jako obyčejný přednášející, ale děkan fakulty,“ — vysvětluje Džavid Movsumli.

Tyto sociální výtahy fungují, protože na základě komunikace absolventů gülenovských škol a univerzit platí hlavní pravidlo – pravidlo vzájemné pomoci.

Trápí mě pak jedna myšlenka: Jak přemýšliví, vzdělaní lidé mohou být zabudováni do tvrdé vertikály rozhodování, o které hovoří odpůrci Gülena? Protože taková pokora je přece v rozporu s axiomem tvrdícím, že „intelekt osvobozuje od závislosti“?

Ve východní tradici existuje zdvořilý vztah k člověku, který ti dal vzdělávání,“ – odpovídají na tuto otázku orientalisté. Mugalim („učitel“) má rozhodující slovo v těchto byznys-klubech, protože je prvním mezi rovnými. To on určuje program setkání a jeho názor má největší autoritu.

V 90. letech až 40 % učitelů lycejí byli Turci. Dnes už jsou téměř všichni místní — zakladatelé a vedení soukromé školy jsou obvykle absolventi téhož „Sebatu“. Kruh se uzavírá, systém vytváří vlastní loajální manažery a externí intervence, pokud vůbec nějaká je, pak může být jen velmi omezená. Rozbít tento stroj je téměř nemožné. „Sebat“ si monopolizoval sféru kvalitního středního vzdělání.

V zemi prostě nezůstala alternativa k tureckým lycejím pro ostatní mladé lidi, kteří také touží po úspěchu a skvělé budoucnosti. Ve skutečnosti to je monopol na omezenou elitu celé země.

1018016227

Obr. Absolventi ve škole „Sebatu“

Je náboženství zpevňujícím prvkem pro tyto lidi?

„Někteří mladí jsou nadšení myšlenkami nursizmu, ale zdaleka ne všichni,“ vysvětluje mi Džavid Movsumli. – „Moji přátelé, absolventi gülenovských lycejí, bez zábran pijí pivo, raki, mohou vynechat modlitby. Mohou se islámu vzdálit, ale vždy se postaví na obranu své školy.“

„Pokud by zítra nám, rodičům i obyčejným lidem řekli, že tyto školy by se měly zrušit, věřte, že nebudeme mlčet,“ – řekl mi Aktilek Tungatarov.

Samozřejmě zveličuje hrozbu. Kyrgyzský prezident Atambajev není autoritářský vůdce jako třeba Erdogan nebo prezident Kazachstánu Nazarbajev, či dokonce zesnulý vůdce Uzbekistánu Islam Karimov. Pokud snad tito představitelé dokázali rozpoznat vážné konkurenty v mladé generaci gülenistů rozkvétající v jejich zemích, pak Atambajev nikoli.

Prezidenta Kyrgyzstánu již nyní nazývají „chromou kachnou“: s vysokou mírou pravděpodobnosti v příštím roce bude muset předat moc některému z mnoha mladých uchazečů. Nemá přece zapotřebí hádat se s vlivnými gülenisty uvnitř země – pokud se chce v klidu dožít důchodu.

Zdroj: http://ukraina.ru/exclusive/20161216/1018013201.html

Předchozí části: http://www.nwoo.org/?s=Muslimsk%C3%A9+zedn%C3%A1%C5%99stv%C3%AD

loading…

Není zde článek celý?