Na to, aby zlo triumfovalo, stačí, aby dobří mužové a ženy neudělali nic

Projev, jaký Miloš Zeman nepřednesl:


Právě tak, jak se ukázalo, že snášenlivost a snášenlivé společnosti jsou jen tak silné jako jejich obránci, na nárůstu nenávisti není nic nevyhnutelného.

Namísto toho, aby se rok 2016 stal bodem obratu k horšímu, by se mohl stát výzvou, která by nás mohla všechny znovu sjednotit.

Výzvou pro všechny z nás, kteří jsme si mysleli, že hodnoty, které jsou natolik součástí naší společnosti, hodnoty snášenlivosti, férovosti – jsou nějakým způsobem nezničitelné a není zapotřebí je hájit.

Výzvou a varováním pro nás, že toto není problém někoho jiného. Varováním, že všichni musíme hrát svou roli.

V projevu pár týdnů předtím, než byla usmrcena, moje žena citovala Edmunda Burkeho, který řekl, že „Na to, aby zlo triumfovalo, stačí, aby dobří mužové a ženy neudělali nic“. To nebylo nikdy víc pravda než o těchto Vánocích.

O těchto Vánocích bude naše rodina vzpomínat na Jo v každém okamžiku, na její energii, na její nadšení, na její lásku a na její příklad.

Po tom všem, co se letos stalo, by Jo doufala, že všichni se rozhodneme v roce 2017 něco podniknout. Něco, aby se naše komunity znovu stmelily, něco, abychom se dohodli s lidmi, kteří s námi možná nesouhlasí.

Teď není chvíle, kdy bychom měli jen křičet hlasitěji a naslouchat jen své vlastní ozvěně. Teď je chvíle, kdy je třeba, abychom oslovili druhé.

Pokud byl rok 2016 varováním, doufám, že rok 2017 se stane rokem, v němž si uvědomíme, že máme daleko více společného než je to, co nás rozděluje.

Děkuju vám za pozornost a přeju vám šťastné Vánoce.


<!–

–>

<!–

–>


Není zde článek celý?