Nezbytná příručka evropana pro styk s muslimským obyvatelstvem

Když překročíte hranice muslimských čtvrtí v západoevropských městech, nacházíte se v islámském státě.

Islám není jen jiné náboženství.

Je to zcela jiný svět, než na jaký jsme zvyklí.

Svět se zcela jiným vztahem k životu i ke smrti.

Svět, kde platí jejich zákony.

Mohamedáni se nebojí zemřít v boji, protože každý, kdo zemře v boji s nevěřícími psy, se dostane do ráje. Tam na něj čeká všechno, čeho se mu nedostávalo v životě pozemském.

Voda, lahodné ovoce a dostupné ženy – hurisky.

To nejposvátnější je pro muslima haram. V překladu domov.

Zároveň znamená harem – mnohoženství.

Haram má i další význam- Nesmíš! Zakázáno!

Používat neslušná gesta je haram a haram jsou i zvědavé pohledy na muslimské ženy.

Za to všechno můžete dostat kulku i od civilisty.

Nejlépe do zad.

Co vlastně děláme my, bílí křesťané, v Afghánistánu, Libyi, Iráku …?

V dějinách lidstva se nikdy nikomu nepodařilo  Afghánistán dobýt.

Splácíme snad internacionální dluh Spojeným státům americkým s cílem pomoci bratrskému lidu Afghánistánu v boji proti Tálibánu, který Amerika stvořila a podporovala?

Teď už vlastně nikdo neví jasně proč a jak dlouho ještě budeme učit bratrské muslimské národy západní demokracii, kterou tak nenávidí.

Zatímco bratrská vojska NATO táhnou na východ, naši muslimští bratři se vydali na západ, aby pomocí svého náboženství tu nenáviděnou západní demokracii definitivně zničili.

Není zde článek celý?