Nudný, banální i nebezpečný vánoční projev Miloše Zemana

SLEPOTA VÍTĚZÍ!


Zeman nezapřel svou někdejší kvalifikaci ekonoma a věnoval velkou část svého projevu dnešní ekonomické situaci České republiky. Jako všechny jeho výroky byla však i jeho zpráva o hospodářství ČR omezená, zkreslená, bez vize, strategie a bez kontextu. Liboval si, jak „česká ekonomika šlape“. Ani slovem se nezmínil o skutečnosti, že ČR funguje jako montovna pro sousední Německo a že hospodářská stabilita České republiky téměř stoprocentně závisí na stabilitě ekonomiky německé. Ani slovem se nezmínil o nebezpečí, že do několika let má zmizet v důsledku počítačové automatizace až padesát procent dnešních pracovních míst. Ani slovem se nezmínil o tom, jak bude na toto nebezpečí Česká republika reagovat a zda má pro tuto blížící se krizi nějakou strategii. Bědoval jen, že státní rozpočet má problémy, protože české stavebnictví je neefektivní a nezabetonovává dost rychle území České republiky výstavbou dálnic a dalších megaprojektů. Horoval za zrušení podpory solární energetiky, jako by Českou republiku už nyní přímo neohrožovalo globální oteplování.

Jako ve všem, i v ekonomice prezentoval Zeman z kontextu vytržená, manipulativní fakta. Dotace solární energetiky je podle něho špatná. Neřešil skutečnosti, že v důsledku technologického rozvoje dochází k rychlému zlevňování výroby solárních panelů a že obnovitelné energetické zdroje, jak je známo z mnoha zemí světa, jsou jedinou možností, jak lidé na této planetě budou moci přežít.

Své nepromyšlené ultrapravicové postoje projevil Zeman znovu útokem na příjemce sociální pomoci. Opakoval známý blud, kdy si stěžoval, jak je možné, že v zemi je 400 000 nezaměstnaných, ale 150 000 nenaplněných pracovních míst, a demagogicky tvrdil, že je to proto, že „někteří lidé prostě nechtějí pracovat“. Jde o naprostý populistický nesmysl: jak na to poukáže každý sociolog, vazba mezi počtem nezaměstnaných a počtem volných pracovních míst je nesmírně složitá. Že „lidé nechtějí pracovat“ prostě není pravda.

Německou automobilku Volkswagen v Mladé Boleslavi Zeman ze záhadných důvodů chválil jako český podnik. Horoval pro prodej české infrastruktury komunistické Číně, aniž bv zaznamenal varovnou skutečnost, že prodej klíčové infrastruktury autoritářským režimům může být ze strategických důvodů problematický.

Avšak snad nejvíce ohromující na Zemanově projevu bylo, jak spokojený se zdál být v dnešní, rychle se destabilizující Evropě. Zaútočil bezdůvodně na vrcholné činitele Evropské unie, které v souladu se sebevražednými euroskeptickými populisty označil za neschopné. Nereflektoval, že v důsledku nárůstu ultrapravicového populismu hrozí rozpad Evropské unie a možné evropské války. Až k nim dojde, Zemanovi to může být jedno – bude zřejmě už mrtvý, takže se nemusí obávat umístění do budoucího koncentračního tábora na území ČR.

Když v závěru svého nudného projevu Zeman zabrousil do politiky, všechno, co říkal, bylo věcně nesprávné či zkreslené. Opět opakoval své lži, že uprchlíci jsou spojeni s terorismem. Znovu šířil bludy, že islám je podle něho „těžko slučitelný“ s evropskou kulturou, přestože muslimové žijí v Evropě desítky let a patří k nejvýznamnějším a nejproduktivnějším členům evropských společností.

Vyslovil se proti tomu, co označil za „cenzuru internetu“, jako by nevěděl, že šíření rasismu, nepodložené nenávisti vůči menšinovým náboženstvím a etnickým skupinám a vyvolávání poplašných zpráv je v České republice trestným činem, který má být trestán třemi lety vězení nepodmíněně. Pominul skutečnost, že svoboda projevu je na sociálních sítích vážným způsobem zneužívána lhaním a že je na sociálních sítích veřejnost drsně manipulována polopravdami a úplnými nepravdami.

Zemanův výrok „Velmi mě potěšilo vítězství Donalda Trumpa“ – protože „bojuje proti migraci a proti islámskému terorismu“ byl vyvrcholením manipulace a idiotismu tohoto novoročního projevu. Trump samozřejmě proti žádné migraci ani proti žádnému islámskému terorismu nebojuje – jen zveřejňuje šokující, neinformované, nepromyšlené a primitivní bonmoty na Twitteru – čímž má mnoho společného s Milošem Zemanem Zeman doufá, že v důsledku Trumpova vítězství se „zlepší vztahy USA s ČR“. Zbožné přání je tu otcem myšlenky. Trump chce především zavést v USA podnikatelský izolacionismus. 26. prosince informuje britský deník Times, že se Trumpův blízký poradce vyjádřil, že by Amerika v důsledku brexitu měla usilovat o to, aby ukradla Británii její vývozní trhy. Zcela jistě tedy povede Trumpovo vítězství k „zlepšení vztahů USA i s Českou republikou“…

Zeman svým novoročním projevem nepřinesl nic nového. Znovu se pokusil manipulovat českou veřejnost snahou prohloubit její iracionální obavy a prezentoval dílčí, zkreslené a zmanipulované informace bez kontextu. Potvrdil izolaci ČR od vnějšího světa a vyzval občanstvo, aby se z toho radovalo. Pokusil se vytvořit dojem, že s postavením ČR ve světě je všechno v pořádku, nikdo se nemusí znepokojovat ani obávat se, že dosavadní pořádek v České republice je ohrožen. Nepokusil se ani o náznak strategické vize do budoucnosti. Starý, unavený muž, který nerozumí světu, se snažil své spoluobčany přesvědčit, že je všechno v pořádku. Je to tragédie, svědčící o tom, jak špatně je ČR vybavena pro nadcházející rok i pro budoucnost. Slepota vítězí.


<!–

–>

<!–

–>


Není zde článek celý?