Automatizace + imigrace = bělošské identitářství. Opravdu to naši vládci dostatečně promysleli?

Autor: James Kirkpatrick

Účelem Lügenpresse je dnes zejména poučit Američany o tom, proč se nesmějí ohrazovat proti vlastní uzurpaci a výměně. Proto bezprostředně před Vánocemi The New York Times s opovržením informoval své čtenáře, že skutečnou hrozbou pracovním místům není imigrace nebo globalizace, ale automatizace. 1] Podle expertů na zaměstnanost citovaných NYT tedy potřebujeme „rekvalifikační programy, silnější odbory, více míst ve státním sektoru, vyšší minimální mzdu, vyšší daň z příjmu a pro další generaci zaměstnanců více vysokoškolských diplomů.“

Jinak by lidé mohli udělat něco nepřijatelného – například „vinit imigranty.“

Přesto Spojené státy v dlouhodobějším měřítku směřují k finanční katastrofě, s tím jak sociální programy a náklady na zdravotnictví vyženou veřejné dluhy do neřešitelné výše. Další rozdávání peněz a dávek problém sotva vyřeší, pokud tedy nebude utrácení zaplaceno obřím zvýšením daní, které by zadusilo už tak mdlý hospodářský růst. A při pohledu na současný stav vyššího vzdělávání se „více vysokoškolských diplomů“ rozhodně jako nějaký všelék nejeví.

Úpadek odborů a pokles mezd navíc nelze oddělit od masové imigrace. Z pohledu Hospodářské komory představuje vlastně imigrace politicky korektní podobu rozbíjení odborů, jejíž pomocí lze snížit mzdy kvalifikovaným i nekvalifikovaným dělníkům.

A levice ochotně přivoluje, protože tím urychluje velkou výměnu nenáviděných evropských Američanů.

Tytéž faktory působí i v Evropě. V Německu je drtivá většina zrádkyní Merkelovou přivítaných „uprchlíků“ nezaměstnaná i nezaměstnatelná. 2] Náklady jsou neúnosné a konec migrace není na obzoru.

Ale přinejmenším do jisté míry chápeme, proč podnikatelé tak nadšeně podporují masovou imigraci: německá vláda zvažuje výjimku pro přistěhovalce ohledně minimální mzdy 3] (přistěhovalci budou muset absolvovat „povinné zaučení“ u zaměstnavatelů, kteří jim mohou vyplácet pouze „učňovskou odměnu“, pozn. DP).

Tzv. antifašisté volající po dalších uprchlících jsou pak prostě jen novodobými, odbory rozbíjejícími, Pinkertony. 4]

Článek Chazana s MacGeem z NYT ale přesto obsahuje leccos zajímavého – zvlášť když poznamenává, že zatímco v minulosti automatizace nová pracovní místa vytvářela, „experti se začínají obávat, že tentokrát to bude jinak.“ Blížíme se stavu, kdy se i bez masové imigrace stane velká část obyvatelstva v podstatě nezaměstnatelná a celá odvětví se budou zbavovat dělníků.

Skoro polovina pracovních míst v Idahu bude v následujících 20 letech zautomatizována. Těžká, ale dobře placená práce na ropných polích je navždy pryč. Zanedlouho se octnou v ohrožení řidiči náklaďáků. A dělníky brzy nemusí potřebovat ani odvětví jako stavební průmysl.

Postižen tím samozřejmě nebude jen Západ. Některé země, jako třeba Japonsko, už se novému uspořádání podle všeho začínají přizpůsobovat. Jiné však budou mít větší problémy.

V Číně budují obří továrny na roboty do výroby (viz video) s potenciálem nahradit „miliony“ dělníků. 5]

Téměř 70% pracovních míst v Indii ohrožuje automatizace, v Číně jich pak má vymizet závratných 77%. Jak poznamenal prezident Světové banky, 6] tradiční cesta rozvoje od „navyšování produktivity v zemědělství přes lehký průmysl až k úplné industrializaci už nemusí být dostupná všem rozvojovým zemím.“

V řadě zemí bude nejpravděpodobnější odpovědí základní garantovaný příjem či „občanská dividenda, “ kterou se v roce 2013 zavázal zavést kyperský prezident. Počínaje letoškem se Finsko stalo první zemí v Evropě, která svým nezaměstnaným občanům vyplácí základní měsíční příjem ve výši 560 euro. 7] Zkušebním programem základního příjmu se zabývají i úřady ve Skotsku 8] a přípravné kroky v této oblasti podniká také indická vláda. 9]

Švýcaři nedávno návrh zavést zaručený základní příjem zamítli, takže zde nehledejme nějakou nevyhnutelnost – alespoň tedy v krátkodobém časovém horizontu. V tom delším se však zdá, že něco takového bude politicky nevyhnutelné.

Nedílnou součástí Trumpovy koalice byli tovární dělníci, havíři a další voliči z pracujících vrstev, kteří se obávají zániku nebo outsourcingu svých míst.  Jakmile ale do této ohrožené třídy budou patřit skoro všichni, míra populismu jen vzroste.

A jak vám asi řekne každý barista ze Starbucks s diplomem z anglické literatury a dluhem ze studentské půjčky ve výši 80 000 dolarů, posílat další a další lidi na vysoké školy samo o sobě nepomůže.

Dopady však jdou mnohem dále než k populismu. Nakonec dojde i ke zpochybnění demokracie samotné. Na technologickém pokroku nebo hospodářském růstu se bude podílet pozoruhodně úzká vrstva obyvatelstva. V post-pracovním světě se z drtivé většiny lidí stanou spotřebitelé, pasivně přijímající stále pokleslejší kulturní produkty, jež se podbízejí jejich nejhorším pudům. Kvůli všeobecnému volebnímu právu však budou mít tyto masy politickou sílu zajistit si ještě více veřejných statků – bez ohledu na finanční neudržitelnost celého systému. Zásadní krize je v podstatě nevyhnutelná.

A do této nestabilní směsi přidejme další faktor: masovou imigraci. I kdybychom v rámci argumentu uznali, že nikoliv imigrace, ale automatizace je skutečnou hrozbou pracovním místům, přidávat do už tak dost napjaté západní infrastruktury a sociální bezpečnostní sítě miliony lidí z Třetího světa se rovná jistotě trvalého společenského napětí a konfliktu. Zvýší se také konkurence při boji o těch nemnoho zbývajících míst.

A protože lidé nebyli stvořeni rovni, třídní rozdíly budou do velké míry rozdíly rasovými a kulturními – a tak je také budou lidé vykládat. Všichni ti absolventi fakult sociálních studií, které levice tolik zbožňuje, ostatně nic moc jiného neumějí. 10]

Což nás přivádí k poslednímu činiteli: identitě. Francis Fukuyama ve svém Konci dějin přišel s tezí, že liberální demokracie může být završením Hegelova pojetí dějin, jelikož nejlépe uspokojuje lidskou touhu po „uznání.“ Jakmile však lidé už nebudou moci nabývat důstojnosti prostřednictvím svých profesí, nejspíš to povede k nárůstu střetů identity „Kdo? Komu?“

Marxem popsané „odcizení“ se ještě prohloubí, protože jednotlivci už se nebudou podílet ani produkci zboží. K tomuto odcizení ekonomickému se pak připočte i to kulturní, jak se budou západní země plnit stále hospodářsky zbytečnějšími lidmi z Třetího světa, odhodlanými získat skrze volební urny co největší díl veřejných statků, aniž by měli s Evropany mnoho společného.

Národům prvního světa tak zbyde jediný ventil: identitární hnutí. Pokusí se znovu nabýt ztracenou důstojnost a utvrdit svou identitu coby lidských bytostí návratem ke „hlasu krve“ a hledáním smyslu v náboženském, kulturním a etnickém aktivismu.

Co víc, mnoho z nich nebude mít nic lepšího na práci a sotva je budou svírat obavy ze zbavení „základního práva“ na minimální příjem.

Vidíme to ostatně už v dnešní Evropě: takřka do bodu parodie radikální islamistický kazatel Anjem Choudary mohl pracovat jako organizátor a agitátor, protože dostával štědré sociální dávky 11] právě od té vlády, již se snažil svrhnout. 12] Je jen jedním z mnoha.

Dějiny nejspíš brzy začnou nanovo. Konec práce, masová imigrace i nezaměstnanost a základní lidská touha po uznání velmi pravděpodobně explodují do celosvětového Věku identity. Všechny západní státy budou stát před bezprecedentní výzvou. Největší výzvou tohoto století bude pokus předejít či zmírnit kulturní a etnické konflikty, které hrozí rozervat naši civilizaci na kusy.

Naši vůdci ale jako by se usilovně snažili všechno ještě zhoršit. Je-li totiž automatizace opravdu nevyhnutelná, proč s ní spojené nevyhnutelné problémy tak prohlubují pokračující masovou imigrací?

Jestliže nám vládnou takto hloupí a/nebo zlovolní lidé, možná že „menší rebelie tu a tam“ nakonec skutečně je dobrou věcí.

Poznámky:

1] Claire Cain Millerová, The Long-Term Jobs Killer Is Not China. It’s AutomationNew York Times, 21. prosince 2016.

2] Guy Chazan a Patrick McGee, Survey reveals Germany’s top companies employ just 54 refugees. Financial Times, 2. ledna 2017.

3] Regierung erwägt Ausnahmen vom Mindestlohn für Flüchtlinge, Die Zeit, 2. ledna 2017.

4] James Kirkpatrick, The Dobermans of Political Correctness. National Policy Institute, 20. října 2013.

5] Will Knight, China is building a robot army of model workers. MIT Technology Review, 26. dubna 2016.

6] Automation threatens 69% jobs in India: World Bank. The Hindu, 1. listopadu 2016.

7] Jari Tanner, Finland to pay unemployed basic income of $587 per month. Associated Press, 3. ledna 2017.

8] Ben Glaze, Scotland could trial giving every citizen a minimum income. The Mirror, 2. ledna 2017.

9] Thomas Colson, The Indian government is about to endorse giving all its citizens free money. Bussines Insider, 3. ledna 2017.

10] Gregory HoodBurn Down the Colleges. Radix, 20. května 2014.

11] ‚Claim jobseeker’s allowance and plan holy war‘: Hate preacher pocketing £25,000 a year in benefits calls on fanatics to live off the state. The Daily Mail, 17. února 2013.

12] Vikram Dodd, Anjem Choudary: a hate preacher who spread terror in UK and Europe, The Guardian, 16. srpna 2016.

Úvaha Jamese Kirkpatricka Automation + Immigration = White Identitarianism. Have Our Rulers Really Thought This Through? vyšla na stránkách Vdare.com 3. ledna 2017.

Není zde článek celý?