Martin Schulz: Evropskou unii ochromil brexit a vzestup populistické pravice


„Generace Helmuta Kohla a Françoise Mitterranda cestovala do Bruselu s postojem, že silná Evropa je dobrá pro jejich země. Generace Viktora Orbána říká ‚musíme bránit zájmy své země proti Evropě‘ – jako kdyby na ně Brusel útočil. Selhání je vinou národních vlád. Evropská unie je jen tak silná, jak silné jí dovolí být jednotlivé národní vlády.“

Schulz zdůrazňuje, že národní politikové nevysvětlili svým voličům doma, proč přesunují pravomoci do Bruselu. „Titíž politikové, kteří v Bruselu ke všemu přikyvují, předstírají doma, že na ně v Bruselu vyvíjí nátlak nějaká anonymní síla. To je katastrofa.“

Schulz přiznal, že politikové v Bruselu podcenili kulturní rozdíly mezi západoevropskými členskými zeměmi a východním blokem bývalých komunistických zemí, ale také zdůraznil, že by byl evropský kontinent v daleko nebezpečnější situaci, kdyby nedošlo r. 2004 k rozšíření EU směrem na východ.

„Podcenili jsme, do jaké míry se obě poloviny Evropy rozešly. Kulturní, vědecké a politické struktury Západu nelze beze změn prosadit na východě. Vzhledem k nynějšímu politickému postoji Ruska, jen si představte, kdyby Polsko nebo pobaltské země nebyly součástí EU. Na kontinentě by vládla obrovská nejistota a možná i strach z války. Proto bylo historicky správné přijmout tyto země do EU a bylo také správné přijmout euro.“

Podrobnosti v angličtině ZDE


<!–

–>

<!–

–>


Není zde článek celý?