ESLP potrestal ČR za letitou porevoluční regulaci nájmů. To je teprve začátek

Naděje pro pronajímatele (vlastníky) bytů, hrozba pro stát.

Nájmy deregulovala teprve vláda Mirka Topolánka. Předchozí vlády přenášely značnou část nákladů na sociální politiku v oblasti bydlení na majitele restituovaných bytů. Dlouholetá regulace poškozovala tisíce vlastníků bytů, přičemž soud nyní rozhodl o kompenzaci teprve pro první tři z nich. Lze tak očekávat další obdobné rozsudky, popřípadě další žaloby.

Česká republika musí zaplatit dohromady zhruba 2,19 milionu korun (81.000 eur) třem stěžovatelům, kteří si u Evropského soudu pro lidská práva stěžovali (ESLP), že země regulací nájemného porušila jejich práva. Vyplývá to z informací zveřejněných na internetových stránkách soudu. Podle Občanského sdružení majitelů domů v ČR (OSMD) české soudy přiznávají náhrady zhruba o 90 procent nižší, než jsou podle metodiky, kterou zvolil štrasburský soud.

„Aktuální rozsudek konečně rozhodl o odpovídajícím způsobu výpočtu náhrady za omezení vlastnického práva v souvislosti s dlouholetou regulací nájemného,“ uvedlo v tiskové zprávě OSMD. Sdružení je přesvědčeno, že vedle rozhodnutí ESLP nemůže obstát způsob, jakým odškodnění vyčíslují české soudy. Ten vychází z nájemného stanoveném v zákoně o jednostranném zvyšování nájemného z bytu pro rok 2007.

Není zde článek celý?