Galileo Galilei a papež Andrej I.

15. února 1564 zemřel Galileo Galilei, otec moderní fyziky. Mezi jeho úspěchy řadíme vylepšení dalekohledu, rozmanitá astronomická pozorování, první z Newtonových zákonů pohybu a podporu Kopernika. Jeho spisy položily základ moderní vědecké metody., tj. způsobu, jakým zkoumáme svět.

Asi nejvíce je dnes znám svou větou „A přece se točí“. Její původ je kladen do ukončení inkvizičního sporu. Bylo mu vytýkáno, že se svým poznáním protiví tehdejší náboženské ideologii a pohledu na svět. Neexistují důkazy, že uvedenou větu pronesl, přesto je mementem do dnešních časů.

Dnes nám už upálení na hranici nehrozí. Upalování nahradil mediální lynč. Místo vypálení cejchu žhavým železem tu máme označení xenofob, rasista, sluníčkář, šovinista, zloděj, parazit.

Místo inkvizičního soudu máme dnes vybraná média a novináře, kteří pro nového papeže Andreje I. povolají peklo na každého, kdo se ohradí proti jeho svatému tažení. A na to já říkám, používejme rozum. Nepodléhejme strachu. Protože Země se opravdu točí.

Není zde článek celý?