Komunisté kradli??? Zde se podívejte na zázrak, o kterém se nemluví a média mlčí. Jak se Schwarzenberg dostal k majetkům v naší zemi???

Schwarzenbergovy restituce jsou nějaký zázrak a zákony jako kdyby nebyly. Komunisté však Schwarzenbergovi nevzali ani šroubek, natož jeho majetky a panství. Předkládám Vám jako důkaz text zákona-tzv. Lex Schwarzenberg, který vešel v platnost v srpnu 1947-tedy rok před tím, než v Československu převzala moc ve státě dělnická třída vedená komunistickou stranou.

Předložený zákon nebyl vytvořen jen Československou vládou, ale je v přímé návaznosti na dohodnuté a schválené závěry Postupimské konference, kde se dohodly vítězné mocnosti z druhé světové války také na vypořádání se se zrádci a kolaboranty z období okupace. Znamená to tedy, že zákon schválený Československou vládou musel být v souladu se závěry Postupimské konference, která byla plně v režii USA, Velké Británie a Sovětského svazu. Žádní komunisté Schwarzenbergům nic nevzali, ale svět se s nimi vypořádal na základě jejich postojů a činů za války.

Velkou neznámou v dnešní době je to, jak vlastně Schwarzenberg restituoval a na základě čeho, neb níže předložený zákon platí. Domnívám se, že s majetky rodiny bývalého prezidenta Havla to bylo nachlup stejné-jen na jeho rodinu byl použit zákon všeobecného znění-tedy ne přímo zákon Lex-Schwarzenberg. To ovšem nic nemění na tom, že tyto restituce se jeví jako nelegální a jako porušení zákona. Silně pochybuji o tom, že by si maličké Československo samo o sobě trouflo znárodnit tak rozsáhlé majetky jako měli Schwarzenbergové bez toho, že by nebyla dostatečně prokázána jejich kolaborace s nacisty a poškozování zájmů Československa. Vždyť to vše bylo pod dohledem vítězných mocností. Nicméně to hlavní, oč mi jde, je doložení faktu, že komunisté sami o sobě Schwarzenbergům nic neznárodnili a ostatním zrádcům republiky a národa také ne. Stejná situace je i okolo církve, které komunisté nikdy nic nevzali, protože ani nemohli. Když si prostudujete první a druhou pozemkovou reformu, kdy ta druhá proběhla okolo roku 1920, tak zjistíte, že církev nevlastnila prakticky nic. Měla pouze uživatelské právo, ale nikoliv vlastnické. Podle časové osy ani jim komunisté nic nemohli vzít.

Nechám na Vás milí čtenáři, aby jste sami zhodnotili, kdo je v naší zemi zloděj, kdo porušuje a překrucuje zákony a obohacuje se protiprávně na úkor společnosti, ale v případech zde uvedených do toho komunisty netahejte. Tyto stamiliardové podvody za komunisty nejdou.

sa1

Není zde článek celý?