Kterak Parlamentní listy deformují realitu: Jeden příklad za všechnyDomnívám se,
že vše spočívá v inteligenci a zdravém úsudku čtenáře, aby v tsunami
šokujících údajných „odhalení“ o zločinech migrantů a uprchlíků dokázal odlišit fikci od pravdivé
zprávy a nepodlehl masivní dezinformaci. Zatímco si manipulativní média typu
Aeronet, Lajkit apod. hýčkají své skalní příznivce přesvědčené o ďábelské
konspiraci globálního přesahu, PL díky
tomu, že zde své názory pošetile a nemorálně prezentují politikové, celebrity, ale i někteří zdánlivě „soudní“ publicisté, mají širokou
čtenářskou obec. I z tohoto důvodu řada zde publikovaných nesmyslů či
překroucených zpráv v očích  čtenáře PL získává charakter údajné důvěryhodnosti a otevřenosti.

PL nedávno otiskly text se zavádějícím a předsudečným titulkem
Konec keců, konec hry: Šokující oficiální čísla z Německa. Zločiny
na počet migrantů, porovnání s Němci“
, aby opět poukázaly na to, co prezentují jako  „nepřizpůsobivý
cizácký element“ v podobě jimi systematicky démonizovaných uprchlíků a
migrantů. Ukažme si nyní, kterak text, který bije na poplach kvůli šokující
kriminalitě běženců, informuje úplně o něčem jiném než původní zdroj, z něhož vychází. Editoři PL, existují-li nějací, očividně nepočítají
s tím, že si jejich čtenáři budou lámat hlavu čtením primárních
informačních zdrojů.

Z českého
výtahu zprávy Spolkového kriminálního úřadu (BKA), jež pojednává o kriminalitě v kontextu
přistěhovalectví od ledna do září roku 2016, jak jej vypracoval redaktor či
redaktorka PL (redakční zkratka pro), se dozvídáme, že uprchlíci v průběhu
této doby spáchali 214 600 trestných činů. „Pokud bereme v potaz oficiální počet migrantů, tedy zhruba dva
miliony, tak na 100 tisíc imigrantů připadá až
10 730 trestných činů, což je téměř dvakrát tolik co u Němců. U nich
je poměr jen 5790 případů na 100 tisíc lidí,“
píše pro s nepokrytou snahou sugerovat
čtenáři, že slušní Němci si na páchání trestné činnosti nepotrpí tolik, co
nevděční migranti.

Autor také vyjadřuje
znepokojení nad 2700 sexuálně motivovaných útoků, včetně znásilnění,
k nimž mělo loni dojít v Kolíně nad Rýnem, a hovoří o dalších
stovkách případů sexuálního obtěžování či znásilnění, jichž se údajně dopustili
uprchlíci (Mezitím světlo světa spatřilo oficiální vyjádření německé policie, podle nějž byly šokující informace o davech
obtěžujících a znásilňujících uprchlíků z loňského Silvestra ve Frankfurtu
nad Mohanem naprosto vymyšleně. Bulvární deník Bild, který fámu vypustil do světa, již publikoval omluvu, avšak
džin nenávisti byl vypuštěn a žije si svým životem).

„Nejvíce se do povědomí nejenom
německé veřejnosti patrně dostal případ znásilněné a zavražděné studentky z
Freiburgu, jejíž tělo bylo později nalezeno pohozené u řeky. Vrahem byl mladý
afghánský uprchlík a případ byl o to pikantnější, že dívka pomáhala uprchlíkům
a její otec je vysokým představitelem Evropské unie,“ čteme dále. Ano, i uprchlíci se
kupodivu dopouštějí vražd. Tato výsada nepřísluší pouze spořádaným Evropanům.

Autor se
dále zmiňuje o národnostním profilu kriminálníků a v posledních dvou
větách článku, snad aby se neřeklo, píše i o trestné činnosti namířené proti
uprchlíkům, která, k jeho maně skrývané radosti, klesá.

Podíváme-li
se na zprávu BKA v originálním znění, zjistíme dvě zásadní informace, o
nichž by se každý novinář mající trochu cti v těle zmínil. Ne tak redaktoři
PL, kteří se tetelí blahem, protože
uprchlíci a migranti nacházející se v těžké životní situaci spáchali více
trestných činů než rodilí Němci – třebaže většinou jde o majetkovou trestnou
činnost, falšování dokladů a krádeže. Za prvé, počet trestných činů spáchaných přistěhovalci měl v téměř
všech oblastech deliktů klesající
tendenci
. Za druhé, převážná většina přistěhovalců
nespáchala žádný trestný čin.

Redaktor PL se rovněž dopouští hrubého
zkreslení, když píše o 214 600 spáchaných trestných činech, přičemž šlo
jak o trestné činy, tak o pokusy o ně. Co se závažné trestné činnosti týče, z 366
„trestných činů proti životu“ spáchaným během prvních třech čtvrtletích roku
2016, zůstalo v 318 případech jen u pokusu. Ve 278 případech se činu účastnili výhradně přistěhovalci, tzn. jako
oběti i jako pachatelé. V 52 případech byli zapleteni němečtí občané (12x jako
pachatelé, 37x jako oběti, 3x jako oběti i pachatelé). Čtyři trestné činy, jejichž
obětmi byli rodilí Němci, byly dokonány.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že
nic není tak horké, jak se upeče. To, nicméně, neplatí pro redaktory PL, pro něž jsou křiklavé titulky svatým
grálem, jehož prostřednictvím systematicky nasazují psí hlavu uprchlíkům a
migrantům. Kasa se díky laciným clickbaitům úctyhodně plní, třebaže většinu
smetany slízne většinový vlastník PL
a král hazardu v jedné osobě senátor Ivo Valenta, který se směje svým čtenářům celou cestu do banky.


<!–

–>

<!–

–>


Není zde článek celý?