„Připravte plány postupu“. Národní domobrana se chystá na partyzánské boje proti NATO a migrantům

Nela Lisková, milovnice Ruska, šéfka Národní domonbrany | FOTO: facebook Národní domobrany

Proruská komunita na českém internetu vytváří mnoho obskurních skupinek a skupin. Ne všechny jsou však zcela k smíchu. Jednou z těch nebezpečných je Národní domobrana. Ta za rok existence posbírala 13 tisíc lajků na Facebooku a její uniformované skupiny jsou rozesety po celé republice. Mohou zahrnovat až stovky nadšenců, kteří by chtěli s kudlou a kompasem v ruce bránit naši vlast.

Problémem je, před kým chtějí republiku bránit. Domobrana má jasné nepřátele. Migranty, pražskou kavárnu, USA (Trumpa ale mají rádi), EU a NATO. To je obzvláště nebezpečné, vzhledem k tomu, že Česká republika je plnohodnotným a hrdým členem NATO. Vedení domobrany tak své členy fakticky připravuje na boj proti vlastní vládě a armádě.

Známí obdivovatelé Ruska

Domobranu vedou známí čeští fanoušci Ruska Nela Lisková, Marek Obrtel a František Krejča. Bývalý voják Armády ČR Obrtel například vrátil vyznamenání získaná během služby pod AČR a NATO, promlouvá na demonstracích za vystoupení ČR z EU atd. Lisková až fanaticky obhajuje ruské počínání na Ukrajině. Vyhlásila také konzulát Doněcké lidové republiky v Ostravě, od čehož se distancovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, protože Doněckou lidovou republiku neuznává žádná země na světě. S oblibou používá termíny jako „vlastizrádná vláda“.

Tato parta se snaží v ČR vytvořit skupiny k bojům odhodlaných milovníků maskáčů. Tento postup kopíruje situaci na východní Ukrajině před vstupem ruské armády na její území. Rovněž vznikaly „vlastenecké“ skupiny „domobranců“, které však byly pouhými buňkami Kremlu na cizím území. Evidentní je, že Národní domobrana je jakousi pátou kolonou Ruska v ČR.

Už máte teleskopický obušek a pistoli?

Že Národní domobrana nechce jen sdružovat pár desítek křiklounů ze sociálních sítích, dokazuje mnoha články na svém webu. „Skupiny navazují užitečné kontakty v rámci obce i mimo ni, dokonale obec a její okolí zmapují, připraví krizové scénáře a plány postupu pro případ zhoršení místní i celostátní bezpečnostní situace. Podle svého uvážení a svých možností se vybaví spolehlivými radioelektronickými prostředky – vysílačkami, mobilními telefony, navigačními moduly GPS a GLONASS a vhodnými prostředky osobní ochrany. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití. Snahou hlídky pohybující se mimo obecní nebo městskou zástavbu je vidět a nebýt viděn,“ stojí například na webu Národní domobrany. Členové se tam mají připravovat na určitou formu partyzánského boje a obrany.

V dalších sekcích na webu pak svým příznivcům a členům doporučují, jak se ozbrojit, jaký pořídit nůž, rozebírají, na co se hodí krátká a dlouhá palná zbraň, nebo řeší výhody a nevýhody teleskopického obušku.

Boj proti vlastní armádě

Součástí jejich prohlášení je také zásadní odstavec: „Být domobrancem Národní domobrany je záležitostí občanské cti, pevného charakteru a odvahy. Domobranci Národní domobrany jsou v těchto neklidných a historicky přelomových dobách průkopníky ušlechtilé myšlenky domobranectví a nesou na svých bedrech velkou odpovědnost za obranu své domoviny a budoucí existenci státu. Jednomu každému z nich patří hluboká úcta ostatních domobranců, rady, celé iniciativy a všech vlastenců České republiky.“

Vzhledem k tomu, že České republice nehrozí aktuální nebezpečí od žádného sousedního státu a migranti do ČR nechtějí, jeví se existence Národní domobrany z oficiálně uváděných důvodů naprosto zbytečná. Navíc Armáda ČR a Policie ČR při zajištění bezpečnosti občanů za posledních 28 let ani jednou nijak neselhaly. Česká republika je bezpečnou zemí, což jistí členství v NATO. Zbytečná Národní domobrana tak připomíná spíše komunistické lidové milice, národněsocialistické jednotky SA, nebo výše zmíněné na Rusko napojené separatisty na východě Ukrajiny.

Nebezpeční jednotlivci

V loňském roce se zástupci Národní domobrany chlubili tím, že jejich organizace má už téměř 2500 členů. Novináři, kterým se následně podařilo proniknout do několika buněk domobrany, však toto číslo zpochybnili. Navíc velká část z devadesáti buněk je zřejmě neaktivní. Národní domobrana tak evidentně nemůže znamenat problém pro Armádu ČR nebo Policii ČR. Bezpečnostní experti však upozorňují, že tajné služby by organizaci měly mít pod dohledem. Jejími členy totiž mohou být nebezpeční jednotlivci. Část členů domobrany totiž jen nechodí po lese s kompasem a nechystá si doma krabičku poslední záchrany. Členy organizace jsou i bývalí vojáci, někteří členové mají zbrojní průkazy a například jedna z pražských buněk pořádá pravidelné kurzy střelby.

Není zde článek celý?