Začala nenadálá prověrka Vzdušně-kosmických sil Ruska

Nenadálá prověrka Vzdušných a kosmických sil Ruska začala na rozhodnutí Vrchního velitele, prohlásil ministr obrany Ruska armádní generál Sergej Šojgu.

Podle jeho slov, do 9 hodin ráno zahájily orgány vojenského řízení, útvary a vojenské jednotky plnění opatření pro uvedení do nejvyšší bojové pohotovosti.

„Při prověrce je nutno věnovat zvláštní pozornost stavu bojové služby, rozvinutí systémů protivzdušné obrany pro válečnou dobu a připravenosti leteckých skupin na odražení agrese. Ve všech kontrolovaných vojenských útvarech a jednotkách je třeba provést taktická cvičení a kontrolní praktická cvičení“, dodal Šojgu.

Rozkázal také zajistit přísné dodržování bezpečnostních předpisů, neporušenost zbraní a munice, vyloučit případy poškození státního majetku a nepřipustit záporný vliv na životní prostředí.

„Pro plnění úkolů stanovených Vrchním velitelem Ozbrojených sil Generálnímu štábu zformovat kontrolní skupiny a zorganizovat jejich činnost v hlavním velení, svazcích, útvarech a vojenských jednotkách Vzdušných a kosmických sil“, upřesnil ministr.

Nařídil také náměstkům ministra obrany Ruské federace a vedoucím ústředních orgánů vojenské správy, aby zajistili realizaci praktických opatření a zorganizovali práci podřízených úředních osob podle jejich odpovědnosti v rámci nenadálé prověrky.

Není zde článek celý?