Zaorálek – skvělá ilustrace úpadku současné moci

zaoralekCenný pohled na příčiny selhání současných elit přinesl pořad Události, komentáře na ČT 24. Vystupoval zde Hynek Kmoníček a Lubomír Zaorálek. K otázce národních zájmů. Doporučuji se povídat na celou část pořadu Události, komentáře, která je této otázce věnována. Z toho, co říkal L. Zaorálek, jsem si vypsal několik formulací. Reprezentativně.

Zde je výběr z první část toho, co řekl:

„Co brání realizaci našeho národního zájmu. Proto jde o osud Evropy.

Ohrožuje nás krize uvnitř Evropy.

Důležitá je, aby byla příznivá situace v Evropě.       

Masaryk se obával, zda Češi dokážou překonat svoji nechuť k institucím. To je český problém.

Důležité je (Masarykovo) respektovat instituce. Parlament, politické strany.

Nemáme smysl pro instituce a jejich kvalitu.

Respektovat instituce jako něco, bez čeho se nedá stát vybudovat.“

K tomu moje poznámka:

Problém přece dnes není na straně občana, ale na straně institucí. Jak eurounijních, tak i těch „našich“. Došlo k erozi a destrukci institucionálního systému. K plnému podřízení euroinstitucí (včetně „našich“) globální moci (z euroreprezentace i z „naší“ reprezentace se stali „slouhové slouhů“). Té moci, která vyrostla z propojení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a struktur založených na investování do společenské pozice, té moci, která zdegenerovala, rozpadá se a kope kolem sebe, viz (nutno neustále připomínat):

http://radimvalencik.pise.cz/2846-podstata-soucasne-moci-uvaha-k-vyroci-28-10.html

http://radimvalencik.pise.cz/3471-r2016-116-titanic-rozpad-globalni-moci.html

A toto si L. Zaorálek nejen neuvědomuje, ale ani nechce vidět. Svědčí o tom mj. i další část toho, co uvedl.

Zde je výběr z druhé části toho, co řekl:

Co můžeme dělat? Všichni globální chaos pociťujeme. Příčina – nové vlny technologií. Dopady u nás jsou nízké náklady práce, 300 miliard dividend, které se vyvážejí do zahraničí.

Můžeme něco dělat? Můžeme. A Evropa taky.

Nejsme součástí proudu, kterému se máme jen přizpůsobit.

K tomu moje poznámka:

Ta vidíte, kdo za všechno může – „nové vlny technologií“. Tady jsme u podstaty problémy. Politické reprezentace stran u nás (těch, které podle L Zaorálka máme respektovat) nevidí příčinu současných problémů Nevidí ji, protože ji nechtějí vidět. Protože se staly fíkovým listem sloužícím ke krytí příčin současných problémů. L. Zaorálek to v pořadu předvedl naprosto skvěle. Znovu tvrdím a budu tvrdit, že volit „fíkový list zastírání problémů“, volit subjekt, jehož úlohou je dezorientovat veřejnost a sloužit zdegenerované globální moci, je nejen hloupost, ale je to přímo trestuhodné. Do voleb je ještě hodně daleko a snad lze v tomto směru něco změnit. Ostatně dnes večer o tom bude řeč:

Panelová diskuse15. února: „Jak dopadnou volby v říjnu 2017?“

Je veřejně přístupná, koná se v rámci pravidelného „Teoretického semináře Ekonomie produktivní spotřeby“ ve středu od 17.30 v místnosti 230 E (budova VŠFS, Estonská 500 – vchod z Kodaňské).
V panelu bude:Michal Blahout (doktorand za studenty VŠFS), Jan Campbell (univerzální politický analytik), Bohumír Štědroň (prognostik), Zdeněk Zbořil (politolog), Ladislav Žák (nezávislý komentátor a glosátor), Petr Žantovský (mediální analytik).

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/4232-volby17-002-beseda-k-vysledkum-15-2-na-vsfs.html

Jinak H. Kmoníček i L. Zaorálek se shodli na tom, že se musíme více začlenit do Západu Evropy:

Kmoníček :Náš cíl – být jasným Západem.

Zaorálek: Ve fragmentující Evropě se nevyhneme tomu, že jsme apendixem Německa. Pro nás je nebezpečné, aby se v Evropě vytvořily póly, protože pak jsme ohroženi válkou.

Mám na to trochu jiných názor. Západ Evropy (Západ EU) je v hluboké krizi, uvízl a v ní a nebude pro něj tak jednoduché se z této krize dostat. Dnes je prvořadým úkolem emancipovat se jako součást Střední Evropy v austrijských tradicích. Ale to by byla jiná diskuse.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4260-zaoralek-skvela-ilustrace-upadku-soucasne-moci.html

loading…

Není zde článek celý?