Medveděv hovořil o prioritě zachování partnerských vztahů s Běloruskem

Ruský premiér Dmitrij Medveděv blahopřál svému běloruskému kolegovi Andreji Kobjakovovi ke Dni jednoty národů Ruska a Běloruska a zdůraznil přitom, že zachování a rozšiřování partnerských vztahů je oboustrannou povinností.

Ve své odpovědi Kobjakov zdůraznil, že cílem partnerství je růst životní úrovně lidu obou zemí.

„Naše země pojí osobité, dobou prověřené bratrské a partnerské vztahy. Jejich zachování a rozšiřování je naší oboustrannou povinností,“ cituje text telegramu tisková služba vlády.

Medveděv zdůraznil vysokou úroveň integrace obou zemí, připomněl realizaci rozsáhlých ekonomických, infrastrukturních, průmyslových a humanitárních projektů. Ruský premiér zdůraznil závažnost vytváření kladného programu rusko-běloruské spolupráce a také řešení aktuálních úkolů, mimo jiné v rámci Euroasijské hospodářské unie.

Běloruský premiér označil v blahopřejném telegramu adresovaném Medveděvovi Den jednoty národů Běloruska a Ruska za „významný mezník v dějinách integračních formací na postsovětském prostoru“.

„Jsem přesvědčen, že společná aktivní činnost běloruské a ruské vlády bude napomáhat dosažení jednoho z klíčových cílů naší integrace — a sice růstu životní úrovně lidu obou našich zemí,“ praví se v prohlášení premiéra Kobjakova, informuje tisková služba běloruské vlády.

Není zde článek celý?