Na MZV RF komentovali záminku, pod kterou Johnson zrušil návštěvu Moskvy

Rozhodnutí o zrušení návštěvy hlavy britského MZV Borise Johnsona v Moskvě svědčí o naprostém nepochopení Londýnem toho, co se odehrává v Sýrii, praví se v komentáři oddělení MZV RF pro informace a tisk.

„Soudě podle Johnsonových výroků, má dnes jiné priority, a sice projednání s partnery z G7 situace v Sýrii a „ruské podpory Asadova režimu.“ Najevo je naprosté nepochopení nebo neznalost syrských událostí, ruského úsilí na urovnání této krize, a také úlohy diplomacie vůbec,“ prohlásili na ruském MZV v komentáři k zrušení návštěvy.

MZV RF zdůraznilo, že na moskevských jednáních s Johnsonem měly být projednány mezinárodní problémy a stav rusko-britských vztahů, jež byly „v podstatě zatlačeny britskou stranou do slepé uličky.“

„Rozhodnutí o zrušení Johnsonovy cesty do Moskvy znovu potvrzuje pochybnosti o existenci přidané hodnoty v rozhovoru s Brity, kteří nemají k většině aktuálních problémů dneška vlastní postoj a reálný vliv na světové dění, a zůstávají „ve stínu“ svých strategických partnerů. Nemyslíme, že potřebujeme dialog s Londýnem víc než on samotný,“ uzavřeli na ruském ministerstvu.

Není zde článek celý?