Podle Jiřího Čunka má stát děti trestat za jejich rodiče


A
tradiční křesťanská Evropa tyto předkřesťanské hodnoty
ztělesňovala. Zatímco ale třeba tak tradiční a po staletí
zcela „osvědčený“ princip pána a poddaného dnes téměř
nikdo nechce vracet a všichni se shodnou na rovnosti před zákonem
(stejně jako téměř nikdo nechce vracet pronásledování lidí na
základě náboženské víry nebo křížové výpravy), nad
tradiční rodinou stále existuje pohádková aura. Přitom je
jasné, že k tradiční rodině se nelze vrátit jinak, než
tím, že se zakážou rozvody a ženám se vezme volební právo a
možnost samostatného uživení se (o zákazu antikoncepce a potratů
nemluvě).

V moderní
společnosti se také dospělo navzdory tradičním hodnotám k tomu,
že dítě není nějaké vlastnictví rodičů a že společnost
musí dbát na kvalitu jeho života bez ohledu na to, jakým rodičům
se narodilo. Nikdo není bastard (mimochodem: jako dítě
z mimomanželského svazku poměrně tvrdě trpěl ještě i
nedávno zesnulý kardinál Vlk). Dítě za rodiče nemůže, nemůže
být trestáno za to, že bylo třeba zplozeno nezodpovědnými
lidmi. Je povinností státu nad tímto bdít. Naopak pro tradiční
(předkřesťanské) hodnoty je typické, že za všechno mohou ti
nejslabší.

Tak
třeba Jiří Čunek se domnívá, že žena musí nést zodpovědnost
za to, s kým zplodila dítě. Stát jí nemá pomáhat
zálohovaným výživným. Pokud dojde k problému, a priori je
vinna žena. O dítěti dokonce nepadne ani slovo. To je vinno jak za
svého otce, tak i za svou matku. A stát nemá ženy co rozmazlovat.

Taková
tvrdá výchova žen, tím spíše ve stále ještě nerovné
společnosti, kde ženy mají výrazně horší přístup ke zdrojům,
nemluvě o tom, že se musejí starat o děti, je prostě pokus o
cestu zpátky: za špatnou volbu nesou vždycky zodpovědnost ženy
(a jejich děti), proto by neměly volit vůbec, ale měly by se
podřídit privilegovanému postavení mužů, kteří naopak za
špatnou volbu nenesou zodpovědnost, kteří navíc mají vyšší
platy a lepší přístup ke zdrojům. Jinými slovy: buď ráda za
chlapa, i kdyby tě a tvoje dítě měl mlátit od večera do rána.
Čunek navíc už dříve mladým mužům místo vzdělání
doporučil krumpáč a vojnu, což je vynikající průprava pro
tradiční zacházení se ženami i dětmi.

Čunek:
copak stát těm ženám říkal, s kým mají spát?


<!–

–>

<!–

–>


Není zde článek celý?