V Centrální bance vysvětlili, proč došlo k posílení ruble

Na posílení ruble v prvním čtvrtletí roku 2017 má zásluhu především růst zisků ze zahraničního obchodu a v mnohem menší míře je to spojeno s carry trade (spekulační strategie na devizovém trhu), míní první místopředsedkyně Ruské banky Ksenia Judajevová.

Dříve už analytici zdůrazňovali, že od začátku roku došlo k posílení ruble vůči dolaru o 4,1 %. V období leden-březen činí průměrný kurz ruble 58,8 ruble za dolar, zatímco předpověď ministerstva hospodářského rozvoje, pokud jde o průměrný roční kurz ruble vůči dolaru, byla na úrovni 67,5.

„Hlavní příliv deviz byl v prvním čtvrtletí tohoto roku spojen s běžným účtem, který byl na úrovni 22,8 miliardy dolarů. Čistý vývoz kapitálu soukromým sektorem v prvním čtvrtletí roku 2017 byl na úrovni 15,4 miliardy dolarů a stal se v podstatě v mnohém zrcadlovým odrazem tohoto přílivu,“ zdůraznila Judajevová na Fóru finanční stability.

Ruské banky, na jejichž konta byly převedeny exportní zisky, je rozmísťovaly v podobě zahraničních aktiv, především na depozitních účtech bank-korespondentů, řekla první místopředsedkyně Centrální banky.

„Posílení ruble, které jsme mohli sledovat v prvním čtvrtletí roku 2017, je v první řadě spojeno s přílivem deviz ze zahraničního obchodu, v mnohem menší míře pak s jinými faktory, včetně operací carry trade,“ uzavřela Judajevová.

Není zde článek celý?