Italský premiér se zmínil o šilhavosti Evropské unie

Evropská unie projevila určitou „šilhavost“, když včas nezaznamenala události, ke kterým dochází ve Středomoří, přiznal italský premiér Paolo Gentiloni.

„Z naší strany i ze strany Evropské unie došlo k určitému šilhání, když jsme si včas nevšimli, že by se Evropa měla pozorněji dívat na jih. Nicméně Itálie pracovala na tom, aby vysvětlila, nakolik je důležité udílet pozornost jihu a Středomoří,“ prohlásil premiér na zasedání Rady pro Středomoří v Římě.

Gentiloni podotkl, že Itálie coby předsedající země v G7 plánuje i nadále prosazovat rozvoj Evropsko-středomořského partnerství a udílet zvláštní význam vztahům s africkými zeměmi. Podle něj Řím se bude zabývat tímto problémem i jako aktér „zodpovědný za vztahy mezi OBSE a Středozemím.“

„Je nutné vytvořit nový řád ve Středomoří, neboť je jasné, že řád, který jsme zdědili od koloniálních mocností, pozbyl svou platnost,“ uvedl italský premiér.

Není zde článek celý?