Na Ukrajině vysvětlili, proč nebyla dekomunizována Matka vlast

Demontáž státního znaku SSSR na pomníku Matka vlast v Kyjevě je porušením zákonů o ochraně kulturního dědictví a o autorském právu a pomezních právech, oznámili na Ministerstvu kultury Ukrajiny agentuře UNN.

„S cílem nepřipuštění porušení platného zákonodárství má být otázka demontáže, a také nahrazení sovětské symboliky na štítu pomníku propracována z hlediska ukrajinského zákonodárství o ochraně kulturního dědictví a o autorském právu a pomezních právech“, oznámil rezort.

Na ministerstvu zdůraznili, že zákon o dekomunizaci, který zakazuje použití komunistické symboliky, se nerozšiřuje na umělecká díla vytvořená před vstupem zákona v platnost. Matka vlast byla postavena na začátku 80. let a je pod ochranou státu.

Na jaře roku 2015 na Ukrajině nabyl platnosti zákon O odsouzení komunistického a nacistického režimů, který zakazuje jakoukoli propagaci sovětské symboliky. Poté došlo v zemi k řadě přejmenování měst a ulic nazvaných na počest sovětských politických činitelů, a byly také zničeny četné pomníky z dob SSSR.

Není zde článek celý?