V Rusku budou bojovat proti pokusům zahraničních tajných služeb škodit ekonomice

Činnost na zabránění zahraničním tajným službám, které se pokoušejí poškodit strategicky důležitým odvětvím ruské ekonomiky, je jedním z hlavních úkolů na zajištění bezpečnosti ekonomické činnosti. To vyplývá z publikované strategie ekonomické bezpečnosti Ruska do roku 2030.

Hlavně se jedná o taková odvětví národní ekonomiky, jako obranný průmysl, doprava a energetika. Jeden z hlavních úkolů pro zajištění ekonomické bezpečnosti je „zvýšení úrovně bezpečnosti a protiteroristické ochrany kriticky důležitých a potenciálně ohrožených objektů“.

Kromě toho je nezbytné zastavit připravované bankroty a jiné protiprávní činnosti vůči subjektům ekonomické činnosti, a také snížit rizika provádění podnikatelské činnosti, která jsou spojená s možností využití formálních důvodů pro její zastavení, stojí v dokumentu.

Také je nezbytné předcházet a zabraňovat zachvacování prostředků ve finanční a správní sféře, což se ději i s účastí bezpečnostních složek, které regulují i dozorčí orgány státních korporací a společností s nadpoloviční státní účastí Ruska.

Další úkol pro zajištění ekonomické bezpečnosti je označen jako vytvoření podmínek „pro vyloučení možnosti spojování zájmů činitelů byznysových struktur a představitelů státních orgánů, profylaktika a varování před formováním korupčních schémat a jejich spolupráce“.

Není zde článek celý?