Babiš se vyhnul dani 300 milionů, vyvedl 2 miliardy a roky podnikal v daňovém ráji

V neděli Skupina Julius Šuman vydala analýzu Babišovy společnosti IMOBA, skrze kterou Babiš vlastní Čapí hnízdo.

Materiál, který podle skupiny vznikl na základě dat z otevřených zdrojů, dochází k závěru, že transakcemi kolem společnosti si Andrej Babiš vyplatil během svého působení v čele ministerstva víc než dvě miliardy korun a stát při tom připravil o 300 milionů na daních.

Dokument jasně ukazuje, že Babiš měl dlouhá léta zřetelný a nezanedbatelný podíl na firmách, které sídlily v daňovém ráji, které po nějakou dobu vlastnily IMOBU. Jinak řečeno, Babiš se minimálně spolupodílel na podnikání firem z daňových rájů.

Přitom vždy tvrdil, že sídlil jedině tam, kde podnikal (ať už kvůli dotacím, či kvůli své čiré poctivosti) a nikdy neměl firmy v daňových rájích. Důkazem je firma PLASTAGRA ze Ženevy, jejímž byl Babiš jednatelem a která měla stejnou adresu jako bylo jeho tehdejší bydliště.

Druhou firmou byla FERTAGRA, za níž vystupovali zaměstnanci Agrofertu a Babišovi spolupracovníci a která měla jediného akcionáře se sídlem ve švýcarském daňovém ráji v kantonu Zug.

Analýza ukazuje na dlouhodobou propojenost mezi společností IMOBA a Babišovými firmami, což by mělo za následek, že měly obchodovat za ceny obvyklé. Vzhledem k tomu, že finanční úřad nemohl tušit, že jsou propojené, jejich vzájemné ceny nezkoumal.

Dokument navíc dokládá, že Babišův Agrofert kupoval akcie firmy IMOBA příliš draze, což by svědčilo o fatálním provinění ze strany případného znalce, o selhání auditorů Agrofertu a v případech majoritního propojení Agrofertu s firmou IMOBA rovněž o záměrném podvodu ze strany Andreje Babiše (nebo nepředstavitelném selhání lidí, kteří mu dodávali podklady k rozhodování).

Babišův Agrofert podle Šumanovy analýzy také prodal pod cenou IMOBU Babišově Synbiolu. Následně IMOBA snížila asi o dvě miliardy (tedy asi o pětinu) svůj základní kapitál, a ten byl tedy vyplacen Babišovi. Kdyby byla IMOBA prodána za správnou (řekněme tržní či jinak obvyklou) cenu, vše by bylo v pořádku. Pokud by se však prokázaly infromace z analýzy, jednalo by se o Babišovo vyhýbání se dani z dividend.

Půjčky společnosti IMOBA od Agrofertu vykazují stejný problém, na jaký upozorňovalo FORUM 24 u ručení Agrofertu za stamilionový bankovní úvěr pro Farmu Čapí hnízdo. Agrofert zkrátka nesl většinu podnikatelského rizika za firmy, o nichž tvrdil, že mu nepatří (nebo se k nim, jako v případě IMOBY, přinejmenším nehlásil jako majoritní vlastník).

Proč to dělal? Vypadá to, že patřily přímo jemu (Babišovi či jeho firmám) nebo jeho blízkým. Čapí hnízdo i IMOBA navíc mají společného to, že se jim dlouhou dobu přes nalévané peníze vůbec nedařilo, takže Babiš musel mít opravdu silnou motivaci za ně riskovat.

Ostatně – není to první zveřejněné propojení firmy IMOBA a Farmy Čapí hnízdo. Jak jsme vás informovali, Farma totiž neměla žádné vlastní pozemky (tedy ani ten, na kterém Čapí hnízdo bylo postaveno). Pozemky jí pronajímala právě IMOBA, stejně jako všechny budovy. Vztah mezi Babišem a tehdy utajenými vlastníky Čapího hnízda je tedy právě díky společnosti IMOBA (a také díky ručení od Agrofertu za obrovský bankovní úvěr) naprosto zřejmý. IMOBA si později Čapí hnízdo od Babišových dětí a bratra jeho dlouholeté přítelkyně Moniky Babišové koupila. Ostatně, jak ukazuje Julius Šuman, zkratka IMOBA vznikla z názvu Investice Moniky Babišové, která také byla nějakou dobu v managementu této firmy.

Nezbývá než poděkovat skupině Šuman za podrobnou a cennou analýzu společnosti IMOBA, která ukazuje, jak podniká Andrej Babiš. Člověk váhá, jestli by za to měl dostat Nobelovu cenu za ekonomii nebo spíš sdělení obvinění policejního vyšetřovatele.

Není zde článek celý?