Japonsko za rok 2016 přijalo jen 28 uprchlíků a zamítlo 99% žádostí o azyl

Podle statistiky japonského imigračního úřadu přijala loni tato země jen 28 uprchlíků. 1]

Tvrdý postoj Japonska – jedné z nejbohatších zemí světa – k migraci ostře kontrastuje například s většinou evropských zemí, které každoročně přijímají stovky tisíc lidí.

Japonsko za rok 2016 obdrželo celkem 8193 žádostí uprchlíků o azyl, 2] což znamená, že zamítnuto jich bylo 99%.

V roce 2015 země přijala pouhých 27 uprchlíků.

Japonští představitelé nízký počet brání s tím, že se jedná především o žadatele z Asie, kteří se do Japonska chtějí dostat pouze z ekonomických důvodů.

„Množství žádosti z oblastí, jež generují vysoké počty uprchlíků, jako Sýrie, Afghánistán a Irák, je nepatrné,“ říká Yasuhiro Hishida, mluvčí Imigračního úřadu.

Zastánci pomoci uprchlíkům v Japonsku však označují tamější mechanismy pro kontrolu migrace za příliš tvrdé, protože úřady požadují důkaz, že život uprchlíka by byl při návratu do vlasti v ohrožení, což často není možné doložit.

Podle statistik zveřejněných loni v únoru se počet obyvatel 127 milionového Japonska poprvé za dobu pořizování přesných záznamů snížil.

V příštích padesáti letech pak má poklesnout asi o třetinu. Za snižující se porodností může podle některých odborníků stát i internetová pornografie.

Podle ministerstva zdravotnictví budou do roku 2065 asi 38% obyvatelstva tvořit lidé starší 60 let, zatímco dětí mladších 14 let bude pouhých 10%.

Poznámky:

1] Aktuální počet přijatých uprchlíků byl 26, dalším dvěma byl přiznán status uprchlíka po jejich odvolání k Imigračnímu úřadu. Mezi nejpočetněji zastoupené národnosti patří: 7 Afghánistán, 4 Etiopie, 3 Eritrea a 2 Bangladéš.

Nádavkem k tomuto počtu, ačkoli jim nebyl přiznán status uprchlíka, pouze povolení k pobytu z humanitárních důvodů, Japonsko přijalo dalších 97 lidí. Mezi nejpočetněji zastoupené národnosti patří: 15 Ukrajina, 10 Irák, 9 Turecko, 9 Pákistán, 9 Srí Lanka. (Zdroj: Heisei 29 Press Release  > About the Number of Recognized Refugees in FY2016 /Preliminary Report/, Imigrační úřad při japonském Ministerstvu spravedlnosti, 10. února 2017).

2] Z celkového počtu 10901 aplikantů (o 3315 /44%/ více oproti roku 2015) obdržel Imigrační úřad 8193 žádostí (o 4295 /110%/ více oproti roku 2015) o status uprchlíka. (Zdroj: Heisei 29 Press Release, MOJ 10. února 2017).

Redakční zpráva Japan Accepted Only 28 Refugees in 2016, Rejected 99% of Asylum Claims vyšla na stránkách Heat Street 9. května 2017.

Není zde článek celý?