Kouření, rasismus, nenávist: Mnozí Češi si neuvědomují, že demokracie nemůže fungovat, ohrožujeme-li jiné lidi

Ve Skotsku byl zaveden zákaz kouření ve veřejných místnostech už před 11 lety, v březnu 2006. Do té doby trpělo osmdesát procent zaměstnanců hostinců chronickou bronchitidou, po zavedení zákazu kouření se z ní rychle vyléčili. Za první rok po zavedení zákazu kouření poklesl počet infarktů ve Skotsku o 17 procent.

Nesmyslné protesty v ČR, více než 10 let poté, co byl zákaz kouření ve veřejných místnostech zaveden v řadě západních zemí, jsou motivovány základním neporozuměním. 

Nevím, proč je tak těžké si uvědomit, že demokracie musí být omezena zákonnými opatřeními, která musejí bránit nespravedlnosti a útlaku. Svoboda a demokracie nemůže dovolit a trestně nestíhat, aby občané terorizovali jiné lidi a  útočili na ně fyzicky či verbálně – nebo jim ničili zdraví kouřením.

Pokud tohle lidi nepochopí, a pokud se omezování svobody a útlak jiných lidí – včetně verbálních útoků a výhrůžek smrtí –  nebude trestat,  nebude se v Česku slušně žít. 

Demokracie znamená, že respektuju svobodu druhého a neubírám mu ji. K tomu patří třeba i to, že jako lékař nepomlouvám své pacienty za jejich etnickou či náboženskou příslušnost na internetových serverech, anebo když je zraněno malé dítě, poskytnu mu veškerou lékařskou pomoc, kterou potřebuje, namísto toho, abych namísto toho veřejně kádroval jejího otce, ať je třeba jeho chování jakkoliv kontroverzní. 

Není zde článek celý?