Lavrov komentoval zákaz nošení svatojiřské stuhy na Ukrajině

Rusko bude bránit práva svých krajanů, včetně v kontextu rozhodnutí ukrajinských úřadů o trestu za nošení svatojiřské stuhy, prohlásil ministr zahraničí RF Sergej Lavrov na zasedání vládní komise pro záležitosti krajanů v zahraničí.

Ve čtvrtek nabyl na Ukrajině platnosti zákon O zákazu výroby a propagandy svatojiřské stuhy.

Podle zákona „propagandou“ svatojiřské stuhy je veřejné využití, předvádění, nošení a také rozšiřování svatojiřské stuhy nebo jejího zobrazení. Znamená to ukazování svatojiřské stuhy během masových akcí, zobrazování na plakátech, nálepkách, pohlednicích, nošení na oděvu, věcech, upevňování na automobilech, používání v současných uměleckých dílech a také v prostředcích masové informace (médiích). Veřejné používání, předvádění nebo nošení svatojiřské (gardové) stuhy nebo její zobrazování bude potrestáno pokutou ve výši od 50 do 150 nezdanitelných minimálních příjmů občanů (od 850 do 2550 tisíc hřiven — od 32 do 97 dolarů) s konfiskací stuhy nebo předmětů obsahujících její zobrazení.

„Jsme naprosto solidární s našimi krajany v zahraničí a budeme všemožně hájit jejich práva, zvlášť v situaci, kdy prosté nošení svatojiřské stuhy 22. června bylo v některých zemích označeno za trestný čin. Mám na mysli to, co se včera stalo na Ukrajině,“ řekl Lavrov.

„Vytrvale usilujeme o to, aby zahraniční partneři dodržovali mezinárodní právní závazky a respektovali ruské komunity ve svých zemích,“ podotkl Lavrov.


Není zde článek celý?