Londýn: Muslimská komunita je zděšena úplně stejným způsobem jako ostatní lidi

Moderátor: A je tohle trvalý stav věcí, anebo je tomu teprve až od Manchesteru, anebo od westminsterského útoku?

Dal Babu: Myslím, že to platí už posledního půl druhého roku. V důsledku nedávných útoků byly počty policistů posíleny.

Moderátor: Potřebuje policie více pravomocí, jak premiérka naznačuje?

Dal Babu: Včera jsem byl na jednání Muslimské rady Británie. Tam jsme jednali o tom, co potřebujeme udělat, abychom dále podpořili práci policie. A abychom se vypořádali s těmi jednotlivci, kteří dělají v naší komunitě problémy. Dělá se v tom smyslu obrovské množství práce, která se moc do médií nedostane. Další otázkou jsou zdroje. Vláda snížila počty policistů o 20 000. To záporně ovlivnilo schopnost policie mít těsné vazby na komunitu.

Moderátor: Premiérka dnes explicitně řekla, že se příliš toleruje extremismus. Je prý zapotřebí složitých a trapných rozhovorů. Je tomu skutečně tak?

Dal Babu: Jestliže je někdo nespokojen s tím, jak žijeme v této zemi, tak proti těm lidem je nutno se postavit. Je to o svobodě sekularismu, o genderové svobodě, o svobodě náboženství.

Moderátor: Ona ale tvrdí, že existuje příliš mnoho tolerance.

Dal Babu: No, toho já si nejsem vědom. Podle mě je důležité, abychom se postavili proti těm jednotlivcům. A to zcela právem.

Moderátor: Britská vláda má strategii školicích programů Prevent, zaměřených proti radikalizaci. Funguje ten program?

Dal Babu: Pokud se podíváte na širší cíle programu Prevent, dává to smysl. Cílem je identifikovat jednotlivce, kteří jsou radikalizováni a jsou zranitelní, a vypořádat se s nimi. Realitou je, že ta strategie Prevent nemá širší podporu komunity.

Moderátor: Jaké jsou nálady v muslimské komunitě?  Protože jsou nám předkládány dva naprosto odlišné názory, že. Premiérka, a mnoho lidí s ní bude sympatizovat, tvrdí, že existuje příliš mnoho tolerance. Jestliže zrovna ne vůči lidem, kteří říkají, že budou zabíjet, ale vůči extremismu obecně, vůči extremistické ideologii. A pak člověk slyší lidi z muslimské komunity, kteří říkají: Proč se za to musíme my pořád omlouvat? My to nejsme. My jsme jen náboženství jako každé jiné.

Dal Babu: No, existuje ta debata. Některé části muslimské komunity říkají: Tohleto jsou drobní kriminálníci, kteří se pak zradikalizují, nemají nic společného s naší vírou, vůbec jí nerozumějí. Teď probíhá Ramadán, to je něco jako Vánoce. Lidé se postí, lidé jsou u svých rodin. Co máte co dělat v tu večerní dobu? Máte být doma a končit svůj půst. Víte, tohle nemá nic společného s islámem. Myslím, že realitou je, že existuje stále větší počet jednotlivců, kteří mají složité životy, nejsou schopni být součástí společnosti a ti pak hledají nějaké důvody, proč se přidat k islámu.

Moderátor: Ale ona existuje salafistická ideologie, která nutně sice vždy nepodporuje násilí, financují ji cizí mocnosti, a to vede lidi k tomu, aby začali uvažovat tímto způsobem.

Dal Babu: Muslimská komunita je zděšena úplně stejným způsobem. Jestliže si někdo sedne do dodávky a projede po chodníku po mostě v Londýně, charakter Londýna je takový, že každý dvanáctý obyvatel Londýna je muslim. V takovém případě je pravděpodobné, že mezi obětmi budou i muslimové. Podívejte se na bombový atentát v Londýně 7.7. 2005. Tehdy byly čtyři oběti muslimové. Realitou je, že tito lidé nemají nic společného s muslimskou komunitou a nijak ji nešetří. Jsou to násilní extremisté. Jsou to zlovolní, odporní jedinci. A my musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom je zatkli a uvrhli do vězení.

Zdroj v angličtině (audio) ZDE (od minuty 31.50)

Není zde článek celý?