MO RF odtajnilo vzpomínky sovětských vojevůdců na začátek války

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo k výročí zahájení Velké Vlastenecké války na svém portálu víc než sto stránek odtajněných vzpomínek sovětských vojenských velitelů, praví se v zprávě MO.

V dokumentech z odtajněných fondů Centrálního archívu MO RF jsou odpovědi velitelů okruhů, armád, sborů a divizí na pět klíčových otázek připravených Vojensko-historickou správou generálního štábu Sovětské armády.

„Odpovědi sovětských velitelů obsahují podrobné informace o průběhu nasazení vojsk Pobaltského, Kyjevského a Běloruského zvláštního vojenského okruhu v rámci „Plánu obrany státní hranice 1941″ a o připravenosti obrany státní hranice na začátku války,“ praví se v zprávě.

Celkem bylo na portálu ministerstva obrany zveřejněno víc než 100 stránek odtajněných vzpomínek sovětských vojevůdců, včetně vzpomínek na první boje s německými agresory, sdělilo MO.


Není zde článek celý?