Necelé dvě třetiny občanů souhlasí s eutanazií, přes dvě třetiny s potraty

Celkem 71 % občanů České republiky souhlasí s tím, že by si žena měla sama rozhodnout o přerušení svého těhotenství. O něco méně lidí – 63 % – by uzákonilo eutanazii. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který zadala společnost CVVM.

Průzkum se konal v květnu letošního roku a zúčastnila se ho zhruba tisícovka respondentů. V posledních letech ho CVVM dělá každoročně, ovšem jeho výsledky se v průběhu let téměř nemění. Pro to, aby si žena mohla sama rozhodnout o potratu, je už od roku 1998 každoročně kolem 70 % lidí, nejméně občanů souhlasilo v roce 1990 (60 %). Oproti tomu podpora eutanazie zažívá o něco výraznější růst, konkrétně z 15 % z roku 2007, kdy se průzkum na toto téma konal poprvé, na současných 27 %.

Souhlas s eutanazií se o něco častěji objevoval u nevěřících respondentů, nesouhlas naopak u lidí římskokatolického vyznání. Jinak ale z průzkumu vyplývá, že se odpovědi příliš neliší podle jednotlivých skupin obyvatel.

Není zde článek celý?