Odtajněné e-maily odhalily, že NATO zavraždilo Kaddáfího, aby zabránilo Libyi, vytvořit libyjskou měnu krytou zlatem

Přes francouzskou rezoluci v Radě bezpečnosti OSN z roku 1973, která vytvořila bezletovou zónu nad Libyí s výslovným záměrem chránit civilní obyvatelstvo, jeden z více než 3 000 nových e-mailů od Hillary Clintonové, zveřejněných na Silvestra ministerstvem zahraničí, obsahuje nepopiratelný důkaz, že západní národy použily NATO jako nástroj ke svržení libyjského vůdce Muammara Kaddáfího.

Svržení libyjského vůdce ze strany NATO nesloužilo k ochraně lidí, jak nám bylo tvrzeno, ale místo toho se jednalo o zmaření pokusů Kaddáfího vytvořit africkou měnu krytou zlatem, která by konkurovala monopolu západního centrálního bankovnictví.

E-maily naznačují, že Francií vedená vojenská iniciativa NATO v Libyi byla také motivována touhou získat přístup k velkému podílu libyjské ropy a podkopat dlouhodobý plán Kaddáfího, který by nahradil Francii jako dominantní moc v této frankofonní africké zemi.

E-mail z dubna 2011, zaslaný tehdejší ministryní zahraničí Hillary Clintonové neoficiálním poradcem a dlouholetým důvěrným přítelem Clintonové jménem Sidney Blumenthal s předmětem „Francouzský klient a Kaddáfího zlato“, odhaluje dravé záměry Západu.

Deník Foreign Policy Journal napsal:  

V e-mailu je označen francouzský prezident Nicholas Sarkozy jako hlava útoku na Libyi s pěti specifickými účely: získat libyjskou ropu, zajistit francouzský vliv v regionu, posílit Sarkozyho reputaci na domácím území, prosadit francouzskou vojenskou moc a zabránit Kaddáfího vlivu v tom, co je považováno za „frankofonní Afriku“.

Z e-mailu je jasné, že zpravodajské zdroje naznačují, že impulsem francouzského útoku na Libyi byl vypočítavý krok ke konsolidaci větší moci, využívající NATO jako nástroj imperialistického dobytí, nikoliv humanitární intervence, jak byla veřejnost falešně přesvědčována.

Podle e-mailu:

Toto zlato bylo nahromaděné před současným povstáním a mělo být použito k vytvoření pan-africké měny založené na libyjském zlatém dinaru. Tento plán byl navržen tak, aby frankofonním africkým zemím poskytl alternativu k francouzskému franku.

Tento e-mail poskytuje pohled za oponu, který ukazuje, jak se zahraniční politika často provádí v praxi. Zatímco v médiích bylo neustále opakováno, že Západem podporovaná libyjská intervence je nezbytná k záchraně lidských životů, ukázalo se, že skutečný hnací faktor intervence byl fakt, že Kaddáfí plánoval vytvořit vysokou míru ekonomické nezávislosti novou panevropskou měnou, což by snížilo francouzský vliv v regionu.

Důkazy odhalují, že francouzská zpravodajská služba si uvědomila, že libyjská iniciativa vytváří měnu, aby mohla konkurovat západnímu centrálnímu bankovnímu systému, a začala podnikat kroky k rozvrácení tohoto plánu vojenskými prostředky a nakonec i s aliancí NATO.

(Dailytrends/ svobodnenoviny.eu)

Není zde článek celý?