Plánujete domácí oslavu? Stát vám ji může zakázat obci navzdory

Deník Echo 24 informuje o změnách, které přináší novela přestupkového zákona. Když jste dříve chtěli pořádat akci venku, takovou, která by pokračovala i po desáté večerní, stačilo povolení obce. Jenže nově ji mohou zrušit úředníci na ministerstvu.

„My jsme tam třeba zařadili všechny požadavky, které nám na naši výzvu spolky a občané zaslali, jelikož z dikce zákona je zřejmé, že je třeba rozhodnout například i o rodinných akcích, a oni najednou přišli a řekli nám, že to není relevantní. Zdůvodnili to, ale neschválili to,“ uvedl pro server Echo 24 starosta města Přibyslav Martin Kamarád.

Všechny plánované akce končící po 22. hodině musejí být nově specifikovány v obecní vyhlášce, včetně přesného termínu jejich konání, jinak hrozí pořadatelům pokuta do 5000 korun a dokonce může být pořadateli zakázán pobyt v obci.

„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou,“ uvádí ministerstvo vnitra na svém webu. Jenže právě tyto „výjimečné případy“ jsou největším problémem. Záleží tak na konkrétním úředníkovi.

Není zde článek celý?