Pôvodná kultúra Slovanov 2 – 30.6.2017 – Nitra

2017-05-04-aktuality-povodna-kultura-slovanov-2-1

V piatok, 30. 6. 2017 sa v Župnom dome, na Župnom námestí 3 v Nitre uskutoční pokračovanie minuloročnej úspešnej medzinárodnej konferencie s názvom Pôvodná kultúra Slovanov 2 s podtitulom „Slovanstvo v umení“.
ŠEDÁ RUKA GLOBALIZMU ÚTOČÍ NA PôVODNÚ KULTÚRU SLOVANOV V NITRE: Dnes (psáno 23.6.2017) sa spustila ofenzíva 5 kolóny voči Pôvodnej kultúre Slovanov. Ich cieľom je zastrašovať prednášajúcich aby sa danej konferencie nezúčastnili, zosmiešnovať účastníkov konferencie, vysmievať sa s kultúry Slovanov a vysmievať sa naším tradíciam. Okrem toho je hlavným cieľom znemožniť konanie konferencie, ktorá je naplánovaná na 30.06.2017 v Nitre a spôsobiť združeniu Slavica morálne a ekonomické škody. Priatelia držte nám palcem, aby sme tieto útoky 5 kolóny a protislovenských živlov vydržali. Tešíme sa na Vašu účasť. Útočia na nás weby a dnes sa pridal aj týždenník MY – NITRIANSKE NOVINY (PETIT PRESS). Zdroj

povodna-kultura-slovanov-2

Po úspešnej minuloročnej konferencii Pôvodná kultúra Slovanov, ktorá sa uskutočnila 22. apríla 2016, sme sa rozhodli zorganizovať tento rok jej pokračovanie s názvom Pôvodná kultúra Slovanov 2 s podtitulom slovanstvo v umení

Cena podujatia

3,00 € 

Harmonogram konferencie

 • 09.00 : Začiatok konferencie – privítanie, úvodné slovo
 • 09.00 – 12.00 hod. : Dopoludňajší blok
 • 12.00 – 13.00 hod. : Obedňajšia prestávka
 • 13.00 – 16.00 hod. : Odpoludňajší blok

Predbežne potvrdení prednášajúci sú:

 • PhDr. Naďa Profantová, CSc. Archeologický ústav AVČR, (Česká republika)
  Umenie Slovanov v 7. – 9. stor.
 • Svätoslav Hamaliar (Slovenská republika)
  hra na gitare, pieseň Modlitba za Slovanov, prednáška
 • Peter Hoffmann (Slovenská republika)
  výstava obrazov, prezentácia, videá
 • Patrik Mago (Slovenská republika)
  Znovuzrodenie starého umenia Slovanov
 • Mojmír Mišun (Česká republika)
  Slovanská košile a její skrytý význam
 • Blanka Ružičková (Česká republika)
  Hra na starých pastierskych nástrojoch
 • Fond Tartaria (Ruská federácia)
 • Miloš Zverina (Slovenská republika)
  Staroslovienska symbolika v ornamentálnej tvorbe
 • Dr. Emil Páleš (Slovenská republika)
  Budúcnosť slovanskej kultúry
 • Vladimír Laubert (Slovenská republika)

Okrem vypočutia si zaujímavých prednášok si ľudia budú môcť zakúpiť produkty nielen nášho združenia, ale i predajcov slovanského oblečenia a podobných produktov. Záujemcovia o konferenciu sa budú môcť prihlásiť prostredníctvom našej stránky a zabezpečiť si tak miesto na prednáškach.

Zdroj: http://www.slavica.sk/aktualne/197-povodna-kultura-slovanov-2

loading…

Není zde článek celý?