Udávám, udáváš, udáváme. Živnostníci se zlobí kvůli Štěchovým výrokům

Poté, co předseda Senátu Milan Štěch navrhnul řešit nedostatek pracovníků na trhu práce zvýšením odvodů pro OSVČ a následně jejich přesun k výrobním linkám, přichází s další neotřelou myšlenkou. Z důvodu úspory státu při kontrolách tzv. pseudopodnikatelů by dle něj bylo dobrým řešením, kdyby živnostníka nahlásili jeho sousedé, budou-li mít podezření, že pracuje např. na švarcsystém.  Doslova prohlásil, že takovou morálku bychom měli pěstovat. AMSP ČR považuje tuto rétoriku za naprosto nepřijatelnou a vyžádá si od všech politických stran zastoupených v Senátu jasné stanovisko a další postup.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček začal jednat s rozhodujícími stranami Senátu, od kterých v nejbližší době očekává oficiální stanovisko, příp. další konkrétní kroky. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v jednáních poukazuje, že druhý nejvýznamnější ústavní činitel v zemi cíleně vykopává příkopy mezi živnostníky, zaměstnanci a velkými firmami. V důsledku tak ohrožuje skupinu nejmenších podnikatelů v zemi, která tvoří základní obslužnost regionů a která má přímý vliv na nízkou míru nezaměstnanosti.

Navrhovaný režim, založený na tom, že se občané budou vzájemně udávat je jak z technického, tak sociálního hlediska tím nejhorším možným řešením. Při počtu jednoho milionu OSVČ by se stala naše země veřejným tribunálem, v rámci kterého by se vyřizovaly sousedské spory naprosto originálním způsobem, nemluvě o tom, že by příslušné orgány byly zavaleny velkým množstvím upozornění, udání či podezření. Faktická kontrola a prověření by se nedala kapacitně zvládnout, pokud by se zásadně nenavýšil počet státních úředníků.

Největší dopad by to ale mělo na vztahy mezi zaměstnanci, živnostníky a zaměstnavateli. Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu dodává: „Každá z těchto skupin plní v ekonomice i sociálním prostředí jinou úlohu, má jiné sociální jistoty, povinnosti i odpovědnosti. Každou z těchto skupin nutně potřebujeme a úlohou vrcholových politiků je vytvářet mezi nimi vzájemný respekt, nikoliv vykopávat příkopy. Jako příklad uvádím, že devět podnikatelů z deseti v malých obcích jsou OSVČ a jejich redukce by znamenala ohrožení obslužnosti venkova. Nepřijatelný přitom není názor předsedy Senátu, na ten má nepochybně právo, nepřípustná jsou řešení, která navrhuje. Ta jsou dle našeho názoru neefektivní a navíc nebezpečná.“

Není zde článek celý?