Ve Státní dumě navrhli, aby ostatky sovětských vojáků byly vráceny z Polska

Místopředseda frakce Spravedlivé Rusko Oleg Nilov navrhl Polsku exhumovat ostatky sovětských vojáků pochovaných během Velké vlastenecké války a vrátit je zpět do Ruska.

„Jeden z mých návrhů při projednávání této otázky: jestli oni nechtějí, aby tam stály pomníky, ať je vrátí, neničí, <…> ale to nejdůležitější, pokud oni nechtějí, aby naši dědové a otcové leželi v polské zemi, vraťte všechny tyto ostatky našich vojáků, exhumujte je se ctí, jak to má být. My najdeme možnost, kde umístit tyto hřbitovy“, řekl Nilov novinářům.

Před tím polský parlament přijal změny zákona o dekomunizaci, podle nichž má být odstraněno kolem 500 památníků „oslavujících komunismus“.


Není zde článek celý?