Duda podepsal dodatky obsahující odstranění sovětských pomníků

Polský prezident Andrzej Duda podepsal dodatky k zákonu o zákazu propagandy komunismu, které obsahují odstranění sovětských pomníků v republice.

„Prezident podepsal… zákon z 22. června o změně zákona o zákazu propagandy komunismu nebo jiného totalitního zřízení v názvech budov, objektů a místností k veřejnému využití“, uvádí se na oficiálních webových stránkách polského prezidenta.

Zákon nabude platnosti po uplynutí tří měsíců ode dne podpisu.

Dolní komora (sněm) polského parlamentu 22. června odhlasovala zavedení dodatků k Zákonu o zákazu propagandy komunismu nebo jiného totalitního zřízení v názvech budov a objektů. Dokument počítá s demolicí pomníků sovětské epochy, včetně vojenských. Podle propočtů polského Ústavu národní paměti, který odpovídá za pamětní práce, se Zákon o dekomunizaci dotkne asi 230 pomníků Rudé armády.

V doložce dokumentu se vysvětluje, že podle dodatků „nebude možné stavět památníky, propagující totalitní zřízení“.

„Památníky nemohou zvěčňovat osoby, události nebo data, symbolizující komunismus nebo jiné totalitní zřízení a také nějakým způsobem toto zřízení propagovat“, uvádí se v dokumentu.

Přitom se zdůrazňuje, že zákaz se netýká těch pomníků, které nejsou veřejně vystavovány, nacházejí se na území „hřbitovů nebo jiných pohřebišť“, jsou vystaveny veřejně v rámci umělecké, vzdělávací, sběratelské nebo vědecké činnosti, jsou předváděny s „cílem, odlišným od propagandy totalitního zřízení“, a také těch, které jsou zapsány do rejstříku památníků.


Není zde článek celý?