Generální tajemník OBSE navrhl opatření na zvýšení evropské bezpečnosti

Generální tajemník OBSE Lamberto Zannier vyslovil řadu návrhů, jež by dokázaly stabilizovat situaci v evropské bezpečnosti za existující asymetrie početního stavu, vojenské činnosti a také výzbroje evropských zemí.

V článku uveřejněném v listě Izvestija Zannier napsal, že světová stabilita byla dříve zachována díky rovnováze arsenálů, vojenské techniky, regulace početního stavu armád a územního rozmístění.

„Právě tato symetrie byla podmínkou rovnováhy. Dnes ale účinnost těchto opatření rychle mizí… Dnes bychom měli přemýšlet o „asymetrické stabilitě,“ napsal Zannier.

Státy se mají soustředit na praktické způsoby snížení rizik a současně brát ohled na obavy všech zainteresovaných stran a vypracovat tyto způsoby společným úsilím, praví se v článku.

Podle jeho mínění, mohou být, například, zavedena omezení vůči ruským vojenským cvičením v blízkosti hranic některých sousedních zemí, jako jsou Baltské státy.

„(Mohou být) zavedeny dodatečné nástroje zajišťující průhlednost „neočekávaných cvičení“ také v jiných oblastech výměnou za poskytnutí informací a zajištění průhlednosti vůči NATO, poskytnutí údajů ohledně sil a prostředků a také činnosti v daném regionu. Mohl by být zřízen systém vzájemného sledování příslušných druhů vojenské činnosti, jde-li dokonce o nevelký rozsah. Podobná opatření mohou být podniknuta kolem Kaliningradské oblasti,“ píše Zannier.


Není zde článek celý?