Jak to starý bolševik Kojzar vytmavil Cyrilu Höschlovi

Kostěj nesmrtelný české komunistické žurnalistiky a odhalitel reakčního ledví Václava Havla Jaroslav Kojzar dostal do ruky vydání Reflexu, kde byl text profesora Cyrila Höschla. Hned se mu poněkud přitížilo.

Dočetl se tam z Höschlova pera: „Znovu a znovu opakuji, že hodnota člověka není tvořena jeho inteligenčním kvocientem ani počtem knih, které přečetl. Ti největší padouši na světě přece byli intelektuálové. Vezměte si Che Guevaru nebo Fidela Castra. Někteří byli vyloženými vzdělanci, třeba Lenin. Naopak spousta lidí nemá to štěstí a nedostalo se jim vzdělání, ale mají přirozenou moudrost a smysl pro spravedlnost.“

Takové hanobení komunistických světců (Lenin je nejspíš něco jako Ježíš) veterána rudého slova zvedlo z křesla a vyslovil se (v Haló novinách 30. 6.). Nejdřív Kojzar ironizuje, že car Mikuláš byl zřejmě dobrý, když proletariát topil v krvi, a navazuje: „To, že Lenin v čele bolševiků se postavil do čela revoluce a svrhl podivný stále války se účastnící režim a prosadil dekret o konci války a o rozdělení půdy, bylo zlé. Půda přece patřila, jak jinak, demokratické a hodné šlechtě… Byl tedy ‚padouch‘. Tak to máme podle pana Höschla chápat. Anebo Che Guevara s Fidelem Castrem. Co bylo před tím, než tito ‚padouši‘ zvítězili? Dobrý Batista nechal lidi mřít hladem, jeho věznice byly plny zmučených, lidé se ztráceli a nikdo nevěděl kam. Oni byli těmi zlými, oni intelektuálové, oni, kdo zřejmě v srdci namísto Kristova pohlazení měli satanovu nenávist? Tak nějak to pan Höschl myslel?“

Myšlení profesora Höschla nechme stranou, to je jeho věc. Není ale těžké soudruhovi odpovědět. Nejde o to, jaký byl car Mikuláš a jaký byl diktátor Batista. Jde o to, jaký byl Lenin a jaký byl Castro. O těch on tvrdí, že byli v pohodě.

Není nic nového na tom, že padouchy u moci vystřídají další padouši a jejich vláda je ještě horší, což se stalo i v těchto případech. Popravy celých skupin lidí, kteří se ničím neprovinili a jen patřili k nějaké společenské vrstvě, se děly už za Lenina. Popravčí čety vedl i velebený Che Guevara, který se stal ikonou, protože se povedlo udělat jeho hezkou fotografii, která dodnes zdobí trička různých naivů. Velitele SS by si tam nedali. Castro a spol. nastolili krutý režim, který dodnes trvá.

Říci, že Castro byl padouch, neznamená, že někdo vychvaluje Batistu jako vzor ctností. Trochu logiky by to chtělo, ale toho se člověk u starého bolševika nedopátrá.

Perla nakonec: „Zařadit účelově mezi ‚padouchy‘ ty, kteří chtěli změnit svět, není hodno vysokoškolského profesora, psychiatra, politika demokracie, za jakého se profesor Höschl pokládá.“

Hezké školení od psavce, který sám zneužíval svou moc v době, kdy se nešlo bránit. Jenže oni tam ti pánové nejsou zařazeni účelově, ale prostě proto, že to padouši byli.

Není zde článek celý?