Kritizoval Babiše, teď ho možná čeká pokuta. Radomil Bábek se bude bránit

Předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek | FOTO: archiv FORUM 24

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran má za úkol se zabývat například dodržováním volebních limitů, které partajím nařizuje zákon. Jak informoval server Echo24.cz, úřad se zřejmě zaměří i na Spolek pro zachování demokracie v ČR, který svou reklamou „Vidíte žlutě?“ upozorňoval na nebezpečí, které představuje Andrej Babiš. FORUM 24 se zeptalo jednoho z hlavních představitelů spolku a generálního ředitele Asociace podnikatelů a manažerů Radomila Bábka, jak se celá situace vyvíjí a zda se nejedná o potlačení kritického názoru.

Pane Bábku, hovoří se o tom, že si na akci, kterou máte na svědomí vy, paní Bára Štěpánová a pan Bohumír Rada, chce „posvítit“ Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Jak jeho zájem o „Vidíte žlutě?“ vnímáte?

Zatím o žádných oficiálních aktivitách úřadu nevím. Nemohu hodnotit něco, co nenastalo, ale samozřejmě uvažuji o možném vývoji. Jsem přesvědčen, že pokud bude úřad konat, pak jistě korektně a podle pravidel. My jsme, ve Spolku pro zachování demokracie v ČR, přesvědčeni, že jsme žádný zákon neporušili. Vyjádřili jsme se na plakátech či v rádiových spotech k zamoření země řepkou, a to považujeme za oprávněnou občanskou aktivitu, která nemá s volbami nic společného. Jen bychom chtěli, aby se to neopakovalo a aby nebyli v ČR žádní jednici, kteří vydělávají na dotacích na řepku a přitom tím kazí životní prostředí a ohrožují zdraví lidí.

Jakou funkci by podle vás měl tento úřad zastávat?

Činnost Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran je pro mne trochu záhadou. Jsem toho názoru, že žádný takový úřad nepotřebujeme. Máme policii, státní zástupce, soudy, parlament a vládu, aby dohlíželi nad zákonností v ČR. Když už však takový úřad vznikl, je pro mne nepochopitelné, proč má dohlížet nad občanskými aktivitami, když v názvu má dohled nad politickými stranami.
Myslím, že vznik takového úřadu je dalším krokem k tomu, abychom žili méně a méně svobodně, abychom měli život svázán více a více pravidly. Dávat komukoli, třeba i politickým stranám, tvrdá omezení, jako jsou finanční limity na kampaně, je podle mne nesprávné. A to říkám přesto, že nejbohatšího politika současnosti, Andreje Babiše, považuji za otevřenou hrozbu demokracii a svobodě v naší zemi. Nechme jej, ať si utratí za kampaň, kolik chce, a porazme jej silou názoru, přesvědčení a prací.

Nejedná se o jakési zastrašení dalších, kteří by chtěli dát najevo svůj nesouhlas s politikou Andreje Babiše?

Nemyslím si, že by to bylo účelové jednání ve prospěch Andreje Babiše. Jiná věc ovšem je, jak se v naší zemi změnil vztah moci k občanům. V českém právním prostředí je zakotven princip, že občan má být chráněn proti státu, že stát a jeho moc nesmí nasazovat proti občanovi nepřiměřené prostředky apod. Zadání, které zákonem dostal Úřad pro kontrolu politických stran, je příkladem toho, jak se právní systém ČR obrací naruby. Politické strany budou v kampani těžko kontrolovatelné, snadno se vyviní a budou utrácet, jak se jim zlíbí. Aparát a právní síly, kterými politické strany disponují, jim poskytne štít, přes který se asi úřad bude jen těžko prosazovat. Proti občanům a občanským spolkům se však prosazovat bude snadno, protože ty jsou proti státní moci celkem bezbranné. Je třeba si tedy položit otázku, jestli tohle bylo skutečným záměrem. Vypadá to, jako by nový úřad měl spíše zajistit politikům a jejich stranám klid na volební kampaň. Zavřeli možná ústa svým kritikům. My, občané, mamé přece právo kritizovat končící vládu, vydávat jí vysvědčení nezpůsobilosti, chtít, aby napravila, co rozvrátila. A zákon nám to ztěžuje. Kritizovat nyní, až půl roku před volbami Andreje Babiše za EET, pomlouvání živnostníků, kontrolní hlášení, zneužívání Finanční správy, zneužívání dotací a státních zakázek atd. atd., to nesmíme? Absurdní!

Co si myslíte o kampani, při které vyjde kniha, politik objíždí všechny akce, o kterých se dozví, a přitom tvrdí, že se náklady na tyto výjezdy i literární počin nemají započítávat do kampaně?

To je přesně to, o čem jsem hovořil výše. Andrej Babiš dělá volební kampaň celé své funkční období. Andrej Babiš se vysmívá zákonu a prohlašuje, že on dělá kampaň pro rok 2035. Ministři ČSSD ze svých úřadů slibují hory i s horákama, dělají nepokratou volební kampaň, a všichni jsou nepostižitelní. A jen poznámka na okraj: Jako se nedá vystupování Andreje Babiše označit za rétoriku, nelze jistě jeho propagandistický psaný text označit za literaturu. Přičemž velmi pochybuji o tom, že on je autorem.

Dokáže si podle vás úřad stát za svým a kontrolovat všechny podle stejných kritérií?

Víte, já mám o českých úřednících a úřadech velmi dobré mínění. Setkávám se převážně s lidmi korektními, spolehlivými a dokonce i chápavými. Jméno úředníkům kazí několik málo politicky angažovaných, kteří často stojí v čele těch úřadů. Proto předpokládám, že i Úřad pro kontrolu politických stran bude korektní a bude kontrolovat především politické strany.

Jak budete reagovat, pokud skutečně dostanete pokutu?

Nerad spekuluji o něčem, k čemu ještě ani nezačalo žádné oficiální jednánání. Ale jistě se vaší otázce nechci vyhnout: Pokud by takový stav nastal, budeme jednat přesně podle zákona, tedy bychom asi museli pokutu uhradit a poté bychom se jistě bránili soudní cestou. Stojíme si za tím, že máme právo kritizovat jako občané různé jevy a chování politiků, a to, že je pár měsíců před volbami, nemůže být důvodem, abychom za to byli trestáni. To by příště mohli politici prodloužit období svého hájení na rok, dva a později by mohli jakoukoli občanskou aktivitu a kritiku vůči sobě zakázat zcela. A to je cesta do totality.

Není zde článek celý?