Ministerstvo obrany publikovalo unikátní dokumenty o gruzínsko-osetinském konfliktu

Ruské ministerstvo obrany publikovalo unikátní dokumenty týkající se vyřešení gruzínsko-osetinského konfliktu let 1991-1993.

Publikace dokumentů je věnována 25. výročí ode dne začátku první mírové mise ruské armády. Projekt byl připraven společně s Centrálním archivem Ministerstva pro mimořádné situace Ruska.

Mezi dokumenty jsou seznamy zpráv, operativní svodky, osvědčení, protokoly ze zasedání komisí a také dopisy činitelů. Například je na stránce publikováno nařízení vlády o poskytnutí pomoci běžencům ze Severní Osetie, nařízení vice-prezidenta Ruska o komisi pro prozkoumání situace v zóně konfliktu, kopie prvních zpráv o činnosti smíšené kontrolní komise a další.

Zvláštní historickou cenu představuje zpráva skupiny poslanců Ruské federace, která byla připravena na základě výsledků jejich cesty do Severní a Jižní Osetie pro seznámení s výsledky práce ve věci řešení konfliktu. Dokument byl podepsán v srpnu roku 1992 národními poslanci M. Arutjunovem, V. Liňkovou a V. Šejnisem,“ řekli na ministerstvu obrany.

Ve zprávě poslanců se konkrétně hovoří o tom, že přivedení mírových vojsk umožnilo přejít od bojových činností, které dosáhly svého vrcholu v květnu-červnu roku 1992, k mírovým jednáním. Poslanci zmínili, že jednotky výsadkářů, aniž by použily sílu, dokázaly zastavit „masové násilí a loupežnictví“ v zóně konfliktu.


Není zde článek celý?