Pohádka o antipolitickém Babišovi

Stát má být v co největší míře nahrazen principy odvozenými z „efektivní“ firemní kultury, protože demokracie je jen lež a žvanírna, „Matrix“.

Politika má být překonána efektivním řízením, podobně jako třeba v Singapuru. Nejde ale o to nahradit současné poměry něčím radikálně novým, jen „prohlédnout“ jejich falešnost a cynicky se přizpůsobit reálným možnostem, „přestat předstírat“.

Cílem snažení o zrušení tradiční politiky není nějaká radikální změna systému, ale „technokapitalismus“, ve kterém politická třída přestane brzdit „produktivní“ tržní a podnikatelské prostředí. Protože politici jen „předstírají“ řešení problémů, ale ve skutečnosti je přinejlepším konzervují, pokud ne rovnou zhoršují…

Jeden z povrchních dobových českých memů tvrdí, že Andreje Babiše údajně nemůžete chápat v nějakém mezinárodním srovnání – například s Berlusconim – protože je prý „antipolitický“. Ovšem americká „alternativní pravice“ je také zásadně antipolitická, přičemž s Babišem ji spojuje hned několik klíčových metafor a motivů, jak mimoděk ukazuje Duesterberg. A je to právě ona, kdo prostřednictvím Trumpova poradce Stephena Bannona dnes vyvíjí významný vliv na americkou administrativu.

Jiří Přibáň má nepochybně pravdu, když varuje, že duo Zeman-Babiš by Českou republiku definitivně odsunulo na periferii EU (a to ještě v tom nejlepším případě) ZDE. Ovšem vytrvalé symbolické zacházení s Babišem jako s fenoménem údajně bagatelním, který prý je přeceňován a zbytečně démonizován, představuje mnohem rozšířenější přístup než jaký předkládá velšský filosof práva. Přitom se zpravidla poukazuje na Babišovu „osamělost“ (kolik přesně potřebujete Stalinů?), „antipolitičnost“ (jako u americké alternativní pravice) a „absenci myšlenek“.

Při čtení Duesterbergova eseje by měl i bohorovný kometátor politického dění v ČR zaznamenat řadu paralel rozbíjejících povrchní tezi o přeceňování údajné Babišovy politické „prázdnoty“.

Neoreakcionáři jako Bannon, Yarvin, Land či Modbug jsou zajisté podobně politicky „prázdní“ – pokud totiž za nic na světě nechcete pochopit, že právě v tom spočívá jejich největší politická přitažlivost.

Není zde článek celý?