Ruským lehkým atletům zakázali zpívat hymnu na MS v Londýně

Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) odeslal do Ruské federace lehké atletiky pravidla účasti neutrálních sportovců v soutěži, která zakazují zpívat hymnu země u jakéhokoli objektu, který je spojen s konáním mistrovství světa v Londýně. Dokument je zveřejněn na stránce Ruské federace lehké atletiky.

„Národní hymna země neutrálního sportovce nemůže znít za pomoci zvukových prostředků nebo a cappella u jakéhokoli objektu, který je spojen s uskutečněním akce včetně sportovního stadionu, arén určených k protahování, registrační zóny, tréninkových aréna a hotelem,“ píše se v dokumentu.

Kromě toho zakazují pravidla neutrálním lehkým atletům ukazovat národní barvy, vlajku, mít státní symbol nebo jiný státní znak vyloučené federace v jakémkoli jazyce nebo formátu. Tato omezení se týkají vnějšího vzhledu sportovců, žádná tetování, účesy ani manikúra nesmí poukazovat na státní příslušnost sportovce.

Zákaz se týká i osob, které budou lehké atlety doprovázet. Osoby se nesmí pohybovat kolem objektů mistrovství světa s vlajkami nebo transparenty. IAAF bude kontrolovat, aby byl vzhled účastníků závodů v souladu s pravidly. V případě porušení budou použity sankce.


Není zde článek celý?