V OSN přijali úmluvu o úplném zákazu jaderných zbraní

Účastníci konference v OSN pro vypracování úmluvy o úplném zákazu jaderných zbraní odsouhlasili text úmluvy.

Pro dokument hlasovalo 122 zemí, jedna byla proti a jedna se hlasování zdržela.

Podle textu úmluvy, který obdrželo RIA Novosti, bude dokument připraven k podpisu 20. září 2017. Úmluva vstoupí v platnost poté, co ji ratifikuje minimálně 50 zemí.
V úmluvě se uvádí, že většina zemí už nepovažuje jaderné zbraně za legitimní prostředek války. Dohoda zavazuje k pomoci obětem testování a použití jaderných zbraní.


Není zde článek celý?