Akce VÁPNO se dramatizuje: Soudkyně vyloučila našeho zástupce kvůli trvání na kamerovém záznamu soudu

Ve středu 2. srpna 2017 probíhalo další soudní jednání k Akci vápno, tentokrát opět u soudu pro Prahu 1 po odvolání protistrany k Městskému soudu, který případ vrátil k přehodnocení. Náš spor s Technickými službami hl.m. Prahy kvůli Václaváku popsanému vápnem tentokrát přišlo podpořit nezvykle mnoho lidí (cca 15) a tak jsme se těšili na zajímavou atmosféru v soudní síni. Jednání se však vyvinulo nečekaným způsobem.

V tomto případu jsme nyní celkem tři obvinění a dva další kromě mají k jednání svého zástupce. Jednou ze strategií, kterou uplatňuje u každého soudního jednání, je trvání na videozáznamu ze soudu. Zvukový záznam je povolen automaticky a stačí jej pouze oznámit. Obrazový záznam však je, dle mínění soudkyně, dovolen pouze se souhlasem soudu. Naše soudkyně dříve videozáznam buď zakázala nebo dovolila nahrát pouze začátek a konec jednání. Náš zástupce však trvá na tom, že jakožto účastníci procesu máme na videozáznam pro vlastní potřebu právo a zajišťuje se tak právo na spravedlivý proces.

Soudkyně však již tentokrát ztratila trpělivost, pohrozila zástupci možností zakázat zastupovat mé dva spoluobviněné kvůli právní nezpůsobilosti, pokud dál bude trvat na pořizování videozáznamu, k čemuž pak nakonec také došlo. Vzhledem k tomu, že jsme trvali na tom, aby mé dva kolegy zastupoval, bylo podáno odvolání k odebrání našeho zástupce a další jednání je odročeno na neurčito do té doby, než toto odvolání bude vyřízeno.

Když toto jednání tak rychle skončilo, diskutovali jsme potom s návštěvníky o tom, zda-li nebylo trvání na videozáznamu zbytečné, protože se tak celý proces zbytečně zkomplikoval a zpomalil. Naše strategie je však taková, že chceme vše. Pokládáme tento proces od začátku za politický, který reálně ukazuje, na které straně je v naší zemi praxe soudních procesů. Jsme toho názoru, že na videozáznamy právo máme a že je společensky velmi užitečné, aby lidé mohli sledovat, jak se k nám, obyčejným občanům bez peněz na drahé právníky soudy chovají.

Naši podporovatelé, kteří k soudu přišli, se sice stále ještě nedočkali konečného rozsudku, avšak mějme na paměti to, že toto není zdaleka jediný soudní případ s politickým rozměrem, kterých se naši různí známí účastní a tak jde o víc, než o tento jeden rozsudek.

Náš případ je z hlediska normální lidské spravedlnosti křišťálově jasný. Upozornili jsme neškodným způsobem na zlořády v naší společnosti a pražská mafie nás chce za to potrestat. My jsme však rozhodnuti dosáhnout svého, ať to trvá, jak dlouho chce a nakonec budou sedět v kriminále všichni, kteří stojí v cestě skutečné spravedlnosti!

loading…

Není zde článek celý?