Aleš Rozehnal: Babiš mohl navádět úřady k trestnému činu

Z insolvenčního rejstříku jednoznačně vyplývá, že jediným důvodem konkurzu společnosti FAU jsou výzvy k zaplacení daně, kterou měl uhradit jiný subjekt, a zajišťovací příkazy na zajištění dosud nestanovené daně vydané různými orgány Finanční správy.

Pokud je tedy nahrávka pravá, znamená to, že těmi „našimi“, kteří „klekli“ na společnost FAU, míní Andrej Babiš Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Celní úřad pro Moravskoslezský kraj a Specializovaný finanční úřad. Tito „naši“ tak možná protizákonně způsobili krach společnosti, která měla stamilionové majetky a v minulosti do státního rozpočtu odvedla miliardy korun.

Pro posouzení právní kvalifikace, a tudíž i případné trestnosti jednání Andreje Babiše bude podstatné, jaký byl charakter „kleknutí“, které Andrej Babiš na  nahrávce zmiňuje. Pokud by toto „kleknutí“ spočívalo ve vyhrožování způsobením značné škody orgánu veřejné moci nebo někomu jinému, jednalo by se o trestný čin vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci nebo vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Pokud se jednalo o kombinaci využití formálního a neformálního vlivu, který ministr financí má, mohlo by se jednat o návod k trestnému činu zneužití pravomoci úřední osoby, a to zejména pokud se ukáže, že výzvy k zaplacení daně a zajišťovací příkazy byly vydány v rozporu se zákonem.

Není zde článek celý?