Babiš by mohl kandidovat a vyhrát volby i z vazby, říká odborník na trestní právo

Babiš by mohl vyhrát volby i z vazby, její uvalení je ale v rámci kauzy Čapí hnízdo nepravděpodobné, říká Robert Plicka, pražský advokát a majitel advokátní kanceláře AK-RP specializující se mj. na trestní právo. Dodává, že mezi variantami případného odsouzení je i podmínka, přestože trestní řád umožňuje podmínku aplikovat pouze na rozsudky do tří let trestní sazby. Právo prý má mnoho různých zákrut, které by to mohly umožnit.

Dotazovaný trval na nutnosti předem upozornit, že je třeba všechny odpovědi brát pouze v obecné rovině a s nutnou rezervou, především vzhledem k neznalosti konkrétního spisu.

Sněmovna bude hlasovat o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Co se bude dít bezprostředně poté?

Policie žádá poslaneckou sněmovnu o vydání poslance k trestnímu stíhání v případě, že orgány činné v trestním řízení ve fázi prověřování případného spáchání trestného činu učinily závěr, že skutečně ke spáchání trestného činu mohlo dojít, a mají veškeré podklady k tomu, aby vznesly obvinění a zahájily tak trestní stíhání konkrétní osoby. Obecně řečeno by tedy dalším logickým krokem po hlasování sněmovny bylo právě vydání rozhodnutí o zahájení trestního stíhání prošetřované osoby jako obviněného a sdělení obvinění. Odepře-li poslanecká sněmovna souhlas se stíháním, je stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.

V případě, že sněmovna Babiše vydá, bude s ním už nakládáno jako s běžným občanem?

Mělo by to tak být. Rozdíl nepochybně bude v pozornosti veřejnosti a médií, obzvláště v předvolebním období. Tím by se ale policie ani jiné orgány neměly nechat ovlivnit v jakémkoli směru. Stejně tak by orgány činné v trestním řízení neměly poskytovat informace z trestních spisů.

Babiš má moc a peníze, rozhodně tedy lze říct, že by potenciálně mohl ovlivňovat svědky. Co rozhodne o jeho případném vzetí do vazby?

Vzetí do vazby je velmi významným zásahem do osobních práv člověka. Vždy se tedy pečlivě zvažuje a pro uvalení vazby musí být závažné důvody stanovené trestním řádem. Nevím, kdo již byl či nebyl ve věci vyslechnut či jaké kroky ještě policie připravuje, ale vzhledem k tomu, jak dlouho se již o kauze Čapí hnízdo hovoří a jak byla diskutována i před více než rokem v poslanecké sněmovně, nedomnívám se, že by uvalení vazby v této fázi mohlo mít nějaký zásadní efekt. K tomu, zda by někdo mohl či nemohl ovlivňovat svědky, se nemohu vyjádřit. Je to pouze v rovině spekulací.

Může politik i z vazby kandidovat do poslanecké sněmovny? Mohl by Babiš vyhrát volby, zatímco by seděl ve vězení?

Teoreticky to možné je. Podle článku 19 Ústavy může být do poslanecké sněmovny zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let. Toto pravidlo dále rozvíjí zákon o volbách do Parlamentu ČR, který stanoví, že poslancem poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva spočívající v omezení svéprávnosti. Vazba takovým omezením není. Druhou věcí jsou interní stranické předpisy jako etické kodexy apod., které mohou upravovat vyškrtnutí z kandidátky nebo povinnost rezignovat na mandát v případě trestního stíhání. Vynutitelné ale tyto předpisy nejsou. A pokud vím, právě hnutí ANO ve svém etickém kodexu takové ustanovení mělo, ale vyškrtlo je.

Trestní sazba pro Babiše je 5–10 let. Znamená to, že podmínka je vyloučena a že v případě jeho rozsudku půjde do vězení?

Podmíněně lze odložit jen tresty odnětí svobody nepřevyšující tři roky. Oba činy, z kterých policie poslance podezírá, jsou trestné bez ohledu na to, zda vůbec byla škoda způsobena. V tomto konkrétním případě se ale lze domnívat, že škoda způsobena být mohla, a to neoprávněným čerpáním padesátimilionové dotace, což je desetinásobné překročení maximální hranice, kterou zná české trestní právo, tj. hranice škody velkého rozsahu. To by pak opravdu musel být uplatněn odstavec s nejpřísnějším trestem, což je 5 až 10 let. To je ale čistě teoretická úvaha. Rozhodně neříkám, že v případě odsouzení v tomto konkrétním případě není možná podmínka za žádných okolností. Na to má trestní právo příliš mnoho zákrut, na které je v rámci výkonu činnosti obhájce v zájmu klienta třeba poukazovat.

Myslíte si, že dotační podvod bude prokázán? Může se Babiš díky svým prakticky neomezeným možnostem rozsudku vyhnout prostě tím, že sestaví špičkový právnický tým?

To je opravdu velmi spekulativní otázka vedoucí jedině ke spekulativní odpovědi. Proto na ni nemohu bez detailní znalosti spisu odpovědně reagovat. Ale každý člověk má právo na kvalitní obhajobu, a pokud je někdo nevinný, kvalitní právní tým by měl takovou osobu nepravdivého obvinění a nezákonného trestního stíhání zbavit.

Jaký je váš osobní názor na kauzu Čapí hnízdo z právního pohledu?

Již jsem se mnohokrát poučil, že je velký rozdíl mezi informacemi v tisku a trestním spisem. Takže jako voliči, který čte noviny a sleduje veřejné dění, se mi od začátku zdá, že v kauze Čapího hnízda není vše křišťálově čisté. Jako advokát a obhájce ale nejen u veřejně diskutovaných kauz do konce řízení ctím presumpci neviny.

Není zde článek celý?