Česká média se posmívala kritice, že v Nolanově filmu Dunkirk jsou jen běloši. Kritika měla pravdu

Film také ignoruje skutečnost, že v roce 1938 byli každým čtvrtým námořníkem na britských komerčních plavidlech laskarové – většinou z jihovýchodní Asie a z východní Afriky. Ti se v obrovských počtech podíleli na evakuaci britské armády z Dunkirku.

Avšak Nolanova cenzura se netýká pouze Britů. Francouzská armáda měla v Dunkirku vojáky   z Maroka, z Alžírska, z Tuniska a z dalších kolonií, a to ve velkých počtech.

Je to důležité, protože koloniální vojska hrála klíčovou roli a zabránila absolutní katastrofě spojeneckých vojsk. Je to také důležité, protože populární kultura utváří naši imaginaci nejen ohledně minulosti, ale i ohledně přítomnosti a budoucnosti.

Jestliže Nolanův film záměrně vyzmizíkoval přítomnost „jiných“ „podřadnějších“ lidí, vyjadřuje to nespokojenost jeho tvůrců s dneškem? Vyjadřuje to přání vyzmizíkovat tyto lidi i z budoucí utopické britské národní budoucnosti?

Proč bylo pro Nolana tak důležité, aby vyzmizíkoval všechny nebělochy na pláži i na lodích? Proč bylo psychologicky nutné, aby hrdinské britské vojáky zachraňovali jen bělošští námořníci? Co by se změnilo, kdyby odvážní muži bojující u Dunkirku měli turbany namísto helem?

Proč bylo tak důležité, aby ochranná palba byla na pevnině poskytnuta bělošskými francouzskými vojáky a nikoliv severoafrickými vojáky a vojáky z Blízkého východu? Ve skutečnosti byli nebělošští vojáci na konci fronty na evakuaci a byli daleko pravděpodobněji chyceni a vražděni nacistickými vojáky než běloši, kteří se mohli ztratit v davu.

Byly by protiimigrační nálady tak lehce vybičovávané, kdyby obyčejní Britové věděli, do jak velké míry jejich životy, bezpečnost a prosperita závisely na obětech Nebritů?

Podrobnosti v angličtině ZDE
 

Není zde článek celý?