ČR nebude měnit systém péče o ohrožené děti tak, aby odpovídal humánní praxi běžné všude jinde v Evropě

Proti bylo Ministerstvo financí, které chce zřejmě dál dotovat ústavní budovy a obslužný personál, namísto skutečné a včasné pomoci potřebným (na preventivní služby pro ohrožené děti a rodiny jde ze stárního rozpočtu cca mezi 2-4tis/měsíc na dítě – zatímco na pobyt v ústavu mezi 40-60tis/měs na dítě!).

Zřejmě ze stranické loajality ke kolegovi pro návrh nehlasoval ani ministr spravedlnosti v jehož působnosti je s tématem úzce spojená agenda opatrovnických soudů. Sami soudci přitom po reformě volají již léta!

Ministerstvo zdravotnictví se nestydělo ve 21. století na vládě rozporovat závěry mnoha desítek vědeckých výzkumů o tom, že dětství prožité v ústavu má negativní následky na celý další budoucí život takových dětí! A návrh kategoricky odmítlo!

Jsme tak bohužel svědky opakovaného vítězství malosti, touhy po majetku a moci na úkor zájmu o skutečné lidské osudy. Argumenty pro změnu máme dávno na stole, co nám ještě chybí je více odvahy a méně populismu na české politické scéně!

Jedeme dál – jednou se to povede, jen je škoda, že dětství za zdmi ústavů, už nikdo nikomu nevrátí…

Není zde článek celý?