Jak si komunisté připomenuli 21. srpen? Jako Zeman. Tedy nijak. Ale ideje byly

Zajímalo mě, jak si komunistické Haló noviny připomenou den okupace Československa 21. srpna. Udělaly to stejně jako prezident Zeman, nepřipomněli toto datum nijak. Jinak tam ale o zajímavosti nebylo nouze.

Tak třeba Kostěj Nesmrtelný komunistické žurnalistiky Jaroslav Kojzar projevil obavu o naši svobodu a zatoužil po vystoupení z NATO: „Je doba přehodnocování. Přehodnocování všeho, myšlenek, názvů, smluv a dokonce i přátelství. Někdo mi říkal, když se přehodnocuje, proč ne i naše členství v NATO a v Evropské unii. Do Aliance jsme přece byli vtaženi, bez možnosti říci NE. Řekněme dnes ve všelidovém hlasování konečně své NE! Pakt nás stojí mnoho peněz, není mírový, ale agresívní. Připravuje nás na válku, kterou nechceme, a přitom ji plánuje vyprovokovat.

Na válku lokální a třeba i světovou, domnívaje se, že dřív zničí protivníka než on jeho.

Nejsme svéprávní, někdo jiný nám velí. Naše suverenita vlastně neexistuje, dali jsme ji »na oltář společných zájmů«. Jenže jaké zájmy jsou nám společné s těmi, kteří v paktu vedou a poroučejí?“

Tak v jednom paktu jsme už byli. Jmenoval se Varšavská smlouva a jeho vojska nás jednou v noci přepadla, představitele země odvlekli do ciziny a pak tu na dvacet let byl nastolen loutkový sovětský režim. Pípnout něco o „všelidovém hlasování“ si nikdo netroufl.

Významným sdělením na tento den jsou také osudy kruhového objezdu v Nepomuku. „Obyvatelé Nepomuku na jižním Plzeňsku budou současně se sněmovními volbami hlasovat i v místním referendu. Záměr vyzdobit zdejší kruhový objezd palmou a siluetou svatého Jana Nepomuckého totiž vyvolal mezi místními obyvateli velký odpor.

Původní nápad pochází od bývalého nepomuckého kněze Vítězslava Holého. ‚Cílem bylo, aby každý, kdo přijíždí, na první pohled viděl, že jde o město svatého Jana Nepomuckého,‘ sdělil Holý regionálnímu tisku.“

Něco tak strašného samozřejmě vždy bdělí komunisté nemohou dopustit. Člen nepomuckého městského zastupitelstva a předseda zdejší základní organizace KSČM Václav Nováku uvádí tři důvody, proč by se záměr neměl uskutečnit. „Prvním důvodem je cena, celé by to mělo stát 600 až 700 tisíc korun. Dalším důvodem je to, že palma by narušila vzhled pěkného kruhového objezdu. Třetím důvodem je zhoršení bezpečnosti. ‚Celé by to odpoutávalo pozornost řidičů, což by snížilo bezpečnost silničního provozu,‘ uvedl Novák.“

To je fakt. Pohled na palmu by mohl některé řidiče vyděsit, že Arabové už dorazili i do Nepomuku, nebo by se třeba při pohledu na siluetu svatého Jana mohl začít modlit a ztratit vládu nad vozidlem. Kdepak. To nelze.

Ale na Rusko nakonec došlo: „Přestože je město Karlovy Vary plné ruských turistů, dosud nemělo v Ruské federaci žádné partnerské město. To se teď ale změní. Karlovy Vary zřejmě navážou partnerství s ruským městem Chanty Mansijsk, které leží v jihozápadní části Sibiře na řece Irtyš v Ťumenské oblasti.“

Doba je zlá, tak aspoň nějaké světlo na konci kapitalisticko-imperialistického tunelu. Snad nám obyvatelé Chanty Mansijska pomohou čelit hrozbě Západem vyprovokované války.

Není zde článek celý?