Krymčané byli varováni před možnými omezeními ve spotřebě elektrické energie

Společnost Krymenergo varovala před možným zavedením grafiků dočasného omezení spotřeby elektrické energie v době maximálního zatížení.

Ve společnosti prohlásili, že v době anomálního vedra v republice prudce vyrostla spotřeba elektrické energie. K dnešnímu dni objemy spotřeby dosáhly mezní hranice a převyšují celkový objem krymské výroby a přetoků po energetickém mostu Tamaň-Krym.

„Při dalším zvětšování objemů spotřeby je na základě rozhodnutí dispečera Černomořského dispečinku možné zavést grafiky dočasného omezení spotřeby elektrické energie do odpovídajících rozměrů,“ stojí ve zprávě.

Na 9. srpna je prognózovaný čas omezení stanoven na 20 až 22 hodinu na objem 5-10 % spotřeby oblastí elektrické sítě. Očekávaná doba omezení bude 1 hodina.

Krymenergo vyzývá obyvatele a hosty poloostrova využívat elektrickou energii racionálně a při možnosti jí šetřit.


Není zde článek celý?